Numer projektu: 1210
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

"PLANSZoMANIACY w akcji" - czyli jak spędzić czas zdrowo, wesoło i z rozumem!

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Gry planszowe to świetny sposób na rozrywkę połączoną z edukacją, integracją, dyskusjami a nawet z ruchem fizycznym. Planszówki pozwalają nam odłączyć się od elektronicznego świata, by nawiązać kontakt z innymi osobami, porozmawiać, czy wspólnie rozwiązać jakiś problem. Nic nie zbliża ludzi do siebie tak, jak wspólny cel do osiągnięcia. Gry planszowe obecnie przeżywają swój Złoty Wiek. W ostatnich latach powstało wiele nowoczesnych propozycji, w tym pochodzących od polskich projektantów. Oprócz tradycyjnych planszówek ciekawym rozwiązaniem na wspólną zabawę są gry przyklejane bezpośrednio do podłoża. Jest to bardzo ciekawa propozycja, która pozwala oprócz logicznego myślenia włączyć aktywność fizyczną. Zatem naszym marzeniem jest w naszej szkole stworzyć klub "PLANSZoMANIAKÓW", członkowie którego będą wdrażać kolegów, koleżanki, rodziców, dziadków do kreatywnie spędzanego czasu przy wspólnych grach planszowych z różnych dziedzin nauki. Do tradycyjnych gier planszowych stworzymy klub,  w którym będziemy regularnie wspólnie uczyć się różnych zasad gry. W przyszłości zorganizujemy turniej szachowy, do udziału w którym zaprosimy także rodziców, dziadków, społeczność lokalną. Naszą propozycję spędzania wolnego czasu rozszerzymy o gry planszowe na podłodze. W tym celu zakupimy kilka takich gier, nakleimy je na holu szkolnego korytarza i wspólnie będziemy bawić się i uczyć spędzając w ruchu czas.
CELE: Rozwijania zainteresowań uczniów oraz zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu, nawiązywania relacji  społecznych, współdziałanie i przestrzeganie w grupie określonych reguł, rozwijanie sprawności motorycznej, spostrzegawczości, refleksu, orientacji przestrzennej i pamięci.
Realizując  projektu:
  • zachęcimy uczniów do wspólnej aktywności – nie tylko, jako pojedynczy, indywidualni uczestnicy określonego wydarzenia kulturalnego, ale także, jako pewna grupa i zespół, zachęcając tym samym do wzajemnej interakcji, rozmów, wymiany poglądów, strategii, dyskusji na tematy związane z grami i niezwiązane z nimi;
  • zachęcimy uczniów do integracji – wspólna gra oferuje uczestnikom więcej możliwości do wspólnej rozmowy i poznania się, co jest znacznie ułatwione przez sytuację i wręcz konieczne do gry, w przeciwieństwie do znaczących wydarzeń kulturowych takich, jak koncerty czy festiwale; w ten sposób projekt umożliwi społeczności szkolnej  poznanie się, porozmawianie, nawiązanie nowych znajomości;
  • wyrówna szanse w dostępie do gier planszowych, szczególnie dla osób o niższych dochodach – wiele gier planszowych ma wyższe ceny, co może stanowić barierę dla wielu uczestników;
  • będzie realizowała ideę nauki przez zabawę – okazja do nauczenia się czegoś ciekawego i przydatnego z gier planszowych, w tym: tematy historyczne, wiedza z zakresu geografii, przyrody, konieczność dbania o środowisko naturalne, możliwość ćwiczenia i rozwijania zdolności strategicznego myślenia, dedukcji, planowania, organizacji i zarządzania, w tym gospodarowania ograniczonymi zasobami, gry ekonomiczne.
Plan działania

Plan działania

Liderzy wraz z nauczycielem opiekunem przygotują miejsca - place na korytarzach (przygotujemy stoły, krzesła tak, aby na przerwach można było uczyć się zasad gier) oraz wybiorą sale lekcyjną, w której będą odbywały się cykliczne zajęcia wdrażające do gier.
Wspólnie ustalimy jakie gry planszowe i gry przyklejane do podłoża zakupimy. Ustalimy miejsce naklejenia gier do podłoża, ustalimy zasady korzystania z gier podczas przerw lekcyjnych i nie tylko. Opracujemy sposób informacji (happening) społeczeństwa lokalnego, uczniów o możliwości korzystania z naszych zasobów.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania będziemy prowadzić przede wszystkim wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu. O konieczności prowadzenia tej formy aktywności umysłowej i fizycznej będziemy także informować rodziców, mieszkańców naszej miejscowości organizując happeningi  o w/w tematyce.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy grupy projektowej odpowiedzialni będą za włączanie jak największej liczby rówieśników do nauki, zabawy, gry. To ich wybór zdecyduje o zakupie gier planszowych, miejscu przyklejenia gier na podłoża. Realizatorzy projektu będą organizować lekcje pokazowe, spotkania dla mieszkańców, rodziców, konkursy, happeningi tematycznie związane z możliwościami wykorzystania zgromadzonych zasobów edukacyjnych.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Fundusze z pozyskanej nagrody przeznaczymy na zakup GIER PLANSZOWYCH zarówno tradycyjnych jak i naklejanych na podłoże. Pozwoli nam to stworzyć "STREFĘ GIER" czyli miejsce do wspólnych zabaw poprzez ruch, wymiany doświadczeń, nauki pracy zespołowej. Gry naklejone będą na korytarzach szkoły co pozwoli nam realizować projekt nawet w mroźne, zimowe dni, na przerwach i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w szkole.
Część pozyskanych środków finansowych przeznaczymy na zakup nagród dla najlepszych uczniów w konkursach, jak np.: turniej szachowy, czy turniej SCRABBLE.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Przede wszystkim przywraca możliwość bezpośrednich kontaktów rówieśników przy wspólnych grach planszowych i zabawach ruchowych odrywając uczniów od świata wirtualnego, świata,  w którym obecnie większość społeczeństwa funkcjonuje. Poprzez ruch, zabawę, wspólne przebywania będziemy uczyć się szacunku do siebie, tolerancji, współżycia koleżeńskiego, pracy w grupie, podejmowania decyzji względem samego siebie, swoich zachowań prozdrowotnych. Poprzez realizację naszego projektu staniemy się świadomymi uczestnikami życia społecznego w pełni odpowiedzialnymi za zdrowie własne i naszych bliskich, własny rozwój osobowości, rozwój intelektualny. Pozwoli to nam osiągnąć w życiu sukces.

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

Adres

Sokołowiec 105, 59-540 Świerzawa

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów