Numer projektu: 117
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Treningi normalności

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

W ramach projektu zostaną przeprowadzone różne akcje i działania (warsztaty bożonarodzeniowe, warsztaty tworzenia masek, miesiąc języka ojczystego itd.) mające na celu aktywizacje uczniów, zmianę ich podejścia do szkoły, zaszczepienie w nich alternatywnych sposobów spędzania czasu oraz odkrywanie talentów i umiejętności, które nie zostały jeszcze nigdy zauważone.
Plan działania

Plan działania

Działania w ramach projektu będą składać się z wielu elementów (treningów):
Listopad:
- opracowanie materiałów graficznych promujących projekt przez wychowanków
- promocja projektu na blogu Biblioteki Zakładu Poprawczego 
Grudzień:
- warsztaty "Zdejmujemy maski"- tworzenie odlewów gipsowych twarzy,
- warsztaty bożonarodzeniowe, czyli jak oswoić czas świąteczny 
- warsztaty dramowe, nagrywamy film niemy
- warsztaty ze sketchnotingu
Styczeń:
- warsztaty profilaktyczne "HIV/AIDS- wiem i czuję się bezpiecznie"
- akcja podaruj wiersz
Luty:
- Miesiąc Języka Ojczystego- cykl zajęć poświęconych językowi i kulturze ( wyjścia- wizyta w Muzeum Papieru w Supraślu, Muzeum ikon w Supraślu)
- pielęgnowanie tradycji- tłusty czwartek
- warsztaty walentynkowe- praca z masa solną
Marzec:
- warsztaty wielkanocne
- zachować łańcuch życia- warsztaty z pierwszej pomocy
Kwiecień:
- cykl szkoleń on-line "Bezpieczni w sieci"
Maj:
- poznajemy region- wyjazdy: Kruszyniany, Białowieża, Hajnówka, Tykocin
- tydzień bibliotek- cykl warsztatów
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Nasz projekt będzie realizowany od grudnia 2020 r., a podsumowany zostanie na koniec maja 2021. Będziemy działać na terenie Zakładu Poprawczego w Białymstoku- w szkole i bibliotece. Jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli zrealizujemy wyjścia zaplanowane w projekcie.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Jako placówka opiekuńczo-wychowawcza nie podlegamy nauczaniu zdalnemu i w razie zamknięcia szkół nadal kontynuujemy nasze działania.  Sytuacja epidemiczna może jedynie sprawić, że nie zrealizujemy wyjść zaplanowanych w projekcie.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie na bieżąco będę uczestniczyć w przygotowaniach, planowaniu kolejnych akcji, a także w samodzielnej organizacji, co będzie miało na celu obudzenie w nich empatii. Wychowankowie będą również odpowiadać za materiały graficzne i rozreklamowanie projektu. Uczniowie dążąc do wspólnego celu będą pracować nad niwelowaniem i konstruktywnym pozbywaniem się złości i agresji, budowaniu postawy akceptacji drugiego człowieka, a zwłaszcza jego wad. Uczestnicząc w zadaniach w ramach projektu nabędą nowe umiejętności manualne (praca z różnymi profesjonalnymi materiałami plastycznymi), a także usprawnią umiejętności społeczne i komunikacyjne.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Wygrana kwota pozwoliłaby na urozmaicenie działań (dodatkowe materiały) i elastyczność możliwości wyjazdów poza placówkę.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Grupa uczniów, która będzie realizować projekt to wychowankowie Zakładu Poprawczego. Jako jedyny zakład w Polsce przyjmujemy wychowanków uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Założenia naszej placówki skupiają się na profilaktyce i umożliwieniu chłopcom powrotu do normalnego życia  i zdrowia. Nadrzędny cel w naszej pracy resocjalizacyjnej zajmują więc wszelkie aktywności, które wspomagają sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie po okresie izolacji, dokonaniu różnego rodzaju czynów karalnych, ale również wieloletnich zaniedbań edukacyjnych, skutkujących niechęcią do szkoły. 

Szkoła

Branżowa Szkoła I stopnia nr 13 w Białymstoku

Adres

42 Pułku Piechoty 117, 15-181 Białystok

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów