Numer projektu: 393
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Aleją gwiazd

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Pomysł polega na zrealizowaniu szkolnego obserwatorium oraz zachęceniu uczniów do zgłębienia tajników kosmosu. Efekty, które chcemy osiągnąć poprzez zrealizowanie projektu to:
-poprawa jakości nauczania takich przedmiotów jak fizyka, matematyka oraz geografia, 
-okazja do samorozwoju
- nauka angielskiego w obszarze pojęć astronomicznych
- zachęcenie uczniów do zgłębianie nauki o astronomii
- założenie kółka astronomicznego lub organizacja zajęć, w których uczniowie mogliby zgłębiać tajniki o kosmosie i innych pojęciach
- rozbudzanie wśród uczniów ciekawości poznawczej
- wzmacnianie u uczniów wiary we własne siły, swoje możliwości
- rozwijanie aktywności i kreatywności
- kształtowanie umiejętności dyskutowania.
Plan działania

Plan działania

1. Odnowa korytarza, na którym znajduje się układ słoneczny.
2. Zaangażowanie uczniów w stworzenie planet trójwymiarowych.
3. Zakup teleskopu.
4. Utworzenie koła astronomicznego oraz prowadzenie zajęć, na których będą poruszane takie zagadnienia jak : gwiazdozbiory, życie gwiazdy - narodziny, planety układu słonecznego i narodziny wszechświata.
5. Organizowanie zajęć z obserwacji nieba podczas "Nocy w szkole". 
6. Udokumentowanie efektów z realizacji projektu w postaci fotoksiążki.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie. Nasze działania chcemy przeprowadzić w terminie od stycznia 2021r. do czerwca 2021r.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku wprowadzenia nauki zdalnej zajęcia koła astronomicznego będą odbywać się zdalnie na platformie Meet, natomiast modernizacja korytarza i zajęcia z obserwacji nieba przeprowadzimy w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie podczas realizacji projektu będą odpowiedzialni za odnowienie układu słonecznego na korytarzu, wykonanie planet trójwymiarowych oraz pomalowanie ścian i sufitu. Ponadto uczestnicy grupy projektowej nauczą się współdziałania w grupie, poznają nowe pojęcia astronomiczne, nabędą umiejętności z obsługi teleskopu, poszerzą słownictwo z zakresu astronomii w języku angielskim. Udział w projekcie  ma posłużyć rozwijaniu u uczniów takich cech jak: odpowiedzialność, uczciwość, pracowitość, wytrwałość, systematyczność.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant szkoła przeznaczy na zakup teleskopu oraz materiałów potrzebnych do odnowienia korytarza.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Przedstawiony pomysł jest naszym autorskim pomysłem – sami go opracowaliśmy i dzięki realizacji projektu zdobędziemy bardzo duże doświadczenie, a dodatkowo zrobimy coś pożytecznego dla uczniów naszej szkoły. Oczywiście nasi nauczyciele pomagali nam, ale to nasze zdanie było najważniejsze. Nasza szkoła jest małą szkołą położoną z daleka od dużych ośrodków i dzięki temu projektowi chcemy pokazać, że można robić fajne rzeczy na przysłowiowym „końcu Polski”. Nasz pomysł już generuje pozytywne efekty, bo nakręciliśmy filmik, co dało nam dużo dobrej zabawy. Mogliśmy  się czegoś nauczyć a przy tym dobrze się bawić, co  z kolei w obecnej sytuacji pandemii jest dość trudne. Uważamy, że pomysł stworzenia szkolnego obserwatorium jest unikatowy i niekonwencjonalny, ponieważ możemy realizować swoje zainteresowania astronomiczne w szkolnych murach, a ponadto własny teleskop umożliwi nam przeprowadzanie zajęć w dowolnym czasie bez konieczności organizowania wyjazdów, co przyczyni się do realizacji zadań w szerszym zakresie. Bardzo zaangażowaliśmy się w przygotowanie wniosku o grant, więc bardzo liczymy na jego otrzymanie. Zdobycie grantu pozwoli nam urzeczywistnić nasze szkolne marzenie.

Szkoła

Liceum Ogólnokształcące przy ZS Ponadgimnazjalnych im. St. Starowieyskiego

Adres

Chopina 8, 22-650 Łaszczów

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów