Numer projektu: 325
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Szachy pod wodą.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Projekt grupowy zakłada zorganizowanie przez grupę uczestników szkolnego koła szachowego turnieju szachów podwodnych - najpierw w ramach zawodów międzyklasowych, później poszerzenie rywalizacji sportowej na obszar gminy i powiatu poprzez zaproszenie do zawodów innych szkół.
Plan działania

Plan działania

Plan działań opierał się będzie na 2 etapach:
Etap I:
1. Wypracowanie zasad turniejowych w szachach podwodnych w ramach prowadzonego w szkole koła szachowego.
2. Zachęcenie do rywalizacji wszystkie klasy poprzez rozpropagowanie przedsięwzięcia i zachęcenie do wyłonienia reprezentacji klasowych.
Etap II
3. Zorganizowanie treningów na krytej pływalni (we współpracy z nauczycielami wf).
4. Organizacja szkolnego turnieju w szachach podwodnych.
5. Weryfikacja zasad turniejowych - ewentualna ich modyfikacja.
6. Zorganizowanie międzyszkolnego turnieju w szachach podwodnych.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania rozpoczną się w II półroczu roku szkolnego 2020/2021 - po zakończeniu ferii zimowych i zdalnego nauczania. Teoretyczny czas trwania projektu to 3 miesiące:
od 1 lutego 2021 roku do 30 kwietnia 2021.
I etap projektu będzie odbywał się w szkole w ramach szkolnego koła szachowego (pkt 1 - 2 planu działań)
II etap projektu realizowany będzie na krytej pływalni w Andrychowie (pkt 3 - 6 planu działań).
Finał projektu to koniec kwietnia podczas I Międzyszkolnego Turnieju w Szachach Podwodnych.

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Jeśli nauka zdalna przedłuży się po feriach zimowych nasze działania planowane na miesiąc luty będę odbywały się wg planu metodą zdalnej pracy. Natomiast organizacja treningów i Turniejów Szachowych na krytej pływalni zostanie przełożona na kolejne miesiące roku szkolnego, tak by finał mógł odbyć się najpóźniej w czerwcu.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy grupy projektowej:
- nauczą się zasad turniejowych gry w szachy oraz dokonają ich modyfikacji pod kątem nietuzinkowego wydarzenia sportowego;
- zorganizują wydarzenie szkolne i pozaszkolne w środowisku lokalnym;
- będą rozwijać kompetencje społeczne tj: współpraca z lokalnymi instytucjami sportu i kultury (MOSKiT Andrychów) oraz z uczniami innych szkół;
- po okresie zdalnego nauczania zadbają o swoją aktywność fizyczną, udoskonalą umiejętność pływania oraz poznają atrakcyjny sposób spędzania czasu wolnego.
Uczestnicy grupy projektowej odpowiedzialni będą za koordynację działań, rozpropagowanie inicjatywy w szkole oraz poza nią. Podczas wydarzenia (turnieju) będą wspomagać pracę sędziego oraz odpowiadać za sprawy organizacyjne.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant będzie w znacznej części przeznaczony na zakup sprzętu szachowego (szachownice i zegary szachowe), który pomoże w treningach przed turniejami oraz będzie służył uczniom w dalszym rozwijaniu pasji gry w szachy. Mniejsza część środków uzyskanego grantu pozwoli zakupić nagrody dla zwycięzców Międzyszkolnych Zawodów.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz pomysł powinien uzyskać grant gdyż jest innowacyjny i awangarodowy. Pozwala spojrzeć na Królewską Grę zupełnie z innej perspektywy. Dodatkowo projekt jest swoistą odpowiedzią na potrzeby uczniów - chęć rozwijania pasji gry w szachy, chęć rywalizacji w połączeniu z aktywnym spędzaniem czasu - zwłaszcza w  trudnym dla uczniów okresie zdalnego nauczania w pandemii. Jest też próbą integracji środowiska lokalnego poprzez organizację wydarzenia sportowego. Pomysł na szachy pod wodą pozwala także zadbać o kondycję fizyczną uczniów przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia w niecodziennych warunkach. Dzięki temu staje się projektem interdyscyplinarnym. 
Filmy

Filmy

W ramach projektu powstanie film z imprezy szachowej "I Międzyszkolny Turniej Szachów Podwodnych"

Szkoła

Liceum Ogólnokształcące im.Marii Skłodowskiej-Curie

Adres

F. Pachla 16, 34-120 Andrychów

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów