Numer projektu: 269
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8
Liczba głosów: 30

Zespół do zadań specjalnych!

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

 Nasz pomysł na projekt ma na celu propagowanie idei życzliwości i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, zarówno w środowisku szkolnym jak tez poza szkolnym. Nasz zespół będzie zrzeszał uczniów, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka  którzy swoim działaniem chcieliby pomagać innym, promować idee życzliwości, zachowań proekologicznych, zasad bezpieczeństwa oraz bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka a jednocześnie się rozwijać. Młodzież w wieku dorastania potrzebuje pozytywnych wzorców, samorealizacji, dysponuje potencjałem pomysłów i energii. I właśnie my te nasza pozytywna energie chcemy wykorzystać  w odpowiedni sposób. 
Plan działania

Plan działania

Pragniemy założyć jak to nazwaliśmy zespół do zadań specjalnych, czyli zespół pomocy koleżeńskiej, który będzie miał na celu pomaganie kolegom i koleżankom którzy mają trudności z opanowaniem materiału szkolnego, od dawna wiadomo, że wspólna nauka daje bardzo dobre efekty, rówieśnicy „odbierają na tych samych falach”, potrafią szybciej, niekiedy łatwiej przekazać trudny materiał. 

            Nie skupimy się jednak tylko na współpracy koleżeńskiej, chcemy również szerzyć idee proekologiczne, swoimi działaniami wyrabiać wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych, szczególnie jest to teraz ważne w dobie pandemii. Chcemy również włączyć się aktywnie  w wolontariat, akcje humanitarne, na rzecz  potrzebujących, chorych, a również akcje na rzecz zwierząt.

Jesteśmy młodzi, pełni energii i optymizmu, nie chcemy być bierni, nieczuli chcemy działać  a przyświecają nam słowa Jana Pawła II.
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Nasza  działalność będzie obejmować głównie mury szkoły jeśli chodzi o pomoc miedzy koleżeńską, w ciągu całego roku szkolnego.  W Grudniu pragniemy powołać zespół do życia, zaprosić w nasze szeregi osoby z charyzmą i chęcią pomocy innym, a w dalszych tygodniach chcielibyśmy przeprowadzić akcje reklamującą nasz zespół i cele nam przyświecające. Planujemy stworzyć kilka podzespołów pomocy koleżeńskiej np. matematyczny, polonistyczny, językowy w zależności od zainteresowania.

           Nie zamkniemy się tylko w murach szkoły, chcielibyśmy również aby nasz zespół współpracował  z lokalnym społeczeństwem, planujemy się włączyć w zbiórkę karmy dla zwierząt z pobliskiego schroniska, wysłać kartkę walentynkową dla dzieci chorych czy szerzyć idee proekologiczne wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku przedłużającego się czasu nauki zdalnej, nasze założenia projektowe spokojnie możemy przenieś w sferę wirtualną i przy pomocy narzędzi multimedialnych dzielić się swoja wiedza i umiejętnościami z kolegami i koleżankami.

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

          W dzisiejszym świecie dookoła nas bardzo dużo jest znieczulicy, obojętności, czas pandemii również ograniczył nam wychodzenie z domu, budowanie więzi społecznych, międzyludzkich, pomaganie innym. Dlatego tez założenia naszego projektu będą nie tylko ukłonem w stronę drugiego człowieka, pomocą koleżeńską, ale tez sukcesem  uczniów biorących udział w projekcie. Nabędą oni nowych umiejętności np. planowania, racjonalnego gospodarowanie czasem, komunikacji, przy jednoczesnym  utrwalaniu sobie materiału. Kształtowanie takich cech charakteru jak: odpowiedzialność, obowiązkowość, koleżeństwo, i przy tym wszystkim satysfakcja – pomagam , więc jestem.

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Jeśli nasz projekt się spodoba i zdobędziemy garnt, to chcielibyśmy przeznaczyć go na realizacje projektu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup jednakowych koszulek, czy innych gadżetów, planujemy organizować różne akcje związane z wolontariatem czy  konkursy  proekologiczne, wówczas pieniążki przydałyby się na mały posiłek dla uczestników akcji, czy tez nagrody w konkursach.

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

 Nasz pomysł być może nie pomysłem genialnym, ale chcemy zwrócić nim uwagę na drugiego człowieka i jego potrzeby. W szkole, w której wartością jest pomoc innym, uczniowie nawzajem uczą się wrażliwości i  życzliwości. Takie działania jak pomoc w nauce  kolegom i koleżankom, różnego rodzaju zbiórki np. karmy dla zwierząt, czy organizacja konkursów i imprez integracyjnych powoduje, że szkoła staje się społecznością a nie tylko budynkiem, w szkole, w której promuje się wrażliwość na potrzeby innych, buduje się miła atmosfera, i wówczas to już nie jest tylko szkoła ale jednostka która  przynosi wielowymiarowe korzyści – dla uczniów, szkoły i środowiska lokalnego, które dzięki aktywności społecznej staje się środowiskiem aktywnym i wyczulonym na otoczenie.

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie im. Bohaterów Westerplatte

Adres

Wolsztyńska 4, 67-400 Wschowa

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów