Numer projektu: 278
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Znalazłem kamień z napisem "Love".

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Kto z nas w dzieciństwie nie znosił do domu kamieni? Fascynację dzieci kształtami i kolorami kamieni, chcę wzbogacić o podstawową wiedzę na temat skał i minerałów.  Zobaczyć, dotknąć, doświadczyć to cel projektu którym jest utworzenie szkolnego lapidarium.  Przy budynku szkolnym powstanie ogród skalny z reprezentantami różnych rodzajów skał i minerałów, które uda się zgromadzić i sklasyfikować grupie projektowej. Zdobywając wiedzę na temat skał, uczniowie poszerzą wiedzę na temat działalności lądolodu na terenie Pomorza. W trakcie wycieczek terenowych dzieci będą także doskonalić umiejętność czytania i posługiwania się mapą. Poznają wartość użytkową kamienia i wykorzystają swoją kreatywność w pracy z nim. Z ogrodu będą mogły korzystać zarówno przedszkolaki jak i uczniowie klas starszych w ramach zajęć terenowych. 
Plan działania

Plan działania

Plan działania:
1. Wirtualny spacer po muzeach i wystawach skał i minerałów.
2. Przygotowanie prezentacji multimedialnych i plakatów na temat skał i minerałów oraz zastosowaniu kamienia w przedmiotach użytkowych i biżuterii. 
3. Spacer po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym w poszukiwaniu eratyków.
4. Wyprawa na plażę w celu zgromadzenia materiału skalnego o ciekawym kształcie i kolorze.
5. Wizyta u lokalnego kamieniarza, w celu poznania technik pracy z kamieniem oraz aby pozyskać materiał do lapidarium.
6. Udział w  warsztacie w trakcie którego uczniowie wykonają ozdoby i przedmioty  użytkowe z kamienia.
7. Przeprowadzenie konkursu szkolnego na wykonanie ozdoby lub przedmiotu użytkowego z kamienia.
8. Przygotowanie opisów eksponatów i platform wystawienniczych.
8. Instalacja lapidarium na terenie szkoły
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2020/2021. Rozpocznie się w grudniu 2020 a zakończy w kwietniu 2021. Projekt będzie realizowany na terenie szkoły, oraz na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Jeśli sytuacja epidemiczna w kraju się poprawi to wpadniemy z wizytą do lokalnego kamieniarza oraz zwiedzimy wystawę bursztynu oraz skał i minerałów.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku nauki zdalnej część teoretyczną i warsztatową projektu będziemy realizować z wykorzystaniem możliwości platformy MS Teams pozwalającej na pracę w grupie w czasie rzeczywistym. Prace w terenie przeprowadzimy w małych grupach, indywidualnie lub w ramach wycieczek rodzinnych. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie będą odpowiedzialni za lapidarium od początku do końca. Sami zaprojektują ogród. Dobiorą materiał skalny i opracują informację na temat poszczególnych okazów. Dzieci także:
- rozwiną swoją wyobraźnię,
- będą pracować kreatywnie,
- wykorzystają swoje talenty i umiejętności,
- będą doskonalić współpracę w zespole zadaniowym,
- nauczą się gromadzić  i selekcjonować informacje,
- będą odczuwali satysfakcję ze swojej pracy,
- będą doskonalić umiejętność czytania map turystycznych,
- rozwiną swoje poczucie odpowiedzialności za działania własne i zespołu,
- nauczą się zarządzać własnym czasem i pracą oraz rozwiązywać problemy.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Wygrana pozwoli sfinansować:
- zakup materiału do wykonania platform wystawienniczych,
- zakup niektórych okazów skalnych,
- zakup drobnych upominków dla zwycięzców konkursu szkolnego. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Lapidaria to zazwyczaj domena szkół wyższych i muzeów. My też tak chcemy. Szkolne lapidarium pozwoli poprzez doświadczanie intensywniej poznawać otaczający nas świat. To kolejny pomysł na ciekawą pracę z uczniami w terenie, zamiast w dusznej i nudnej sali. Lapidarium do którego będzie można bez przeszkód zajrzeć w czasie pracy szkoły ma też służyć całej społeczności miasta Rumia. 
Opis realizacji

Opis realizacji

Zaczęło się od wspólnej fascynacji skałami i minerałami. Zaraz po decyzji o podjęciu wyzwania, rozpoczął się kolejny lockdown. Mimo to, rozpoczęliśmy prace zgodnie z zaplanowanym kalendarzem. 
Odbyliśmy wirtualne wycieczki po muzeach skał i minerałów w całej Polsce. Dzięki filmom i prezentacjom multimedialnym zwiedziliśmy kopalnie węgla brunatnego w Bogatyni i kopalni piasku Kotlarnia. 
Zapoznaliśmy się z działalnością lodowca skandynawskiego na terenie Pomorza. Wybraliśmy się w realu na pieszą wycieczkę po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym w poszukiwaniu eratyków, przy okazji ćwicząc czytanie mapy i posługiwanie się kompasem. 
Zorganizowaliśmy konkurs szkolny na najciekawszą ozdobę lub przedmiot użytkowy wykonany z  kamienia. 
Pozyskaliśmy materiał skalny od darczyńców. 
Na koniec wykonaliśmy stojaki na których zostały umieszczone kamienie pozyskane do skalnego ogrodu. 
Finałem naszych działań było zainstalowanie lapidarium na terenie szkoły.

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Ze względu na sytuację epidemiczną nie udało nam się zrealizować wizyty w zakładzie kamieniarskim, oraz nie zdążyliśmy wybrać się na wspólną wycieczkę brzegiem Morza Bałtyckiego. Marzy nam się wspólnie zwiedzanie muzeum geologicznego lub muzeum skał i minerałów na żywo. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie zapoznali się z geologiczną historią terenów na których mieszkamy, nauczyli się rozpoznawać różne rodzaje skał i poznali ich genezę powstania. 
Nauczyli się współpracować ze sobą i dowiedzieli się, że każde z nich ma inne niepowtarzalne umiejętności. 
Dowiedzieli się też, że po mimo wielu przeciwności można zrealizować obrane cele i że należy  "Spodziewać się niespodziewanego". W pierwotnie planowanym miejscu na lapidarium, została odkryta zasypana ziemią studzienka kanalizacyjna i w ostatniej chwili musieliśmy znaleźć nowe miejsce pod ekspozycję skał.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Szkoła i miasto zyskały przestrzeń edukacyjną na świeżym powietrzu w którym można przyjemnie spędzić czas,  
Nudny teren szkolny zyskał na atrakcyjności.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Wyjście z nauką z ławki szkolnej (z przed ekranu komputera) w teren, poza mury szkoły, oraz z doprowadzenia projektu do końca. 
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Powinno być jak najwięcej zajęć praktycznych, w terenie.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Na szczęście udało się utrzymać pierwotny pomysł, choć gdybyśmy byli w normalnej sytuacji epidemicznej, lapidarium byłoby zapewne bogatsze. 
Więcej prac wykonanych byłoby zespołowo. 
Projekt zaplanowany był na całą klasę, a zaangażowało się ostatecznie 8 osób.

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy

Adres

Górnicza 19, 84-230 Rumia

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów