Numer projektu: 260
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

„Matematyka może być sztuką, a sztuka – matematyką”

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Cele:
1.   Wskazywanie przykładów zastosowania matematyki w sztuce
2.   Poszukiwanie związków matematyki z dziedzinami sztuki oraz dostrzeganie własności matematycznych obecnych w dziełach sztuki
3.   Nabycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania zdobytej na matematyce wiedzy do rozwiązywania problemów praktycznych
4.   Rozbudzanie kreatywności i aktywności uczniów
5.   Wykorzystanie nowoczesnych metod technologicznych jako pomoc w nauce i zdobywaniu wiedzy

Oczekiwane efekty:
-  dostrzeganie przydatności wiedzy matematycznej w życiu codziennym, że dzięki matematyce mogą powstać piękne rzeczy, oryginalne i ciekawe artystycznie, 
-   korzystanie z różnych źródeł informacji,
-   prezentowanie wyników swojej pracy,
-   wykorzystywanie dostępnych programów multimedialnych do pogłębiania swojej wiedzy,
-   piękne, twórcze prace naszych uczniów,
-   duże zainteresowanie społeczności szkolnej tematyką prac,
-   podniesienie jakości pracy szkoły.
Plan działania

Plan działania

Przewidywany jest cykl zajęć praktycznych łączących matematykę ze sztuką. Projekt składa się z kilku etapów, podczas których uczniowie mają realizować zadania zarówno w ramach pracy grupowej, jak i indywidualnej:
1.   Zapoznanie uczniów z literaturą, która była inspiracją do przeprowadzenia projektu, „To nie jest książka do matmy”, Anna Weltman.
2.   Określenie oraz wybór zagadnień przez grupy uczniów do realizacji: 
 •       Rysowanie liniami, Przekrzywiony świat
 •       Idealne, mozaikowe wielościany
 •       Liczbowe zakrętasy, Rysowanie na okręgu
 •       Zdumiewające kształty z okręgów, Stwórz własną kardioidę
 •       A ja wolę parabolę, Zdumiewające sieci
 •       Fantastyczny fraktal
 •       Choinki Sierpińskiego, Trójkąt Pascala
 •       Układanie mozaik/parkietaż,
 •       Sztuka 3D - perspektywa
 •       Haft matematyczny, 
 •       Symetrie w architekturze, w sztuce (obrazach, rzeźbach, ornamentach, chińskich kratach itp.), symetrie w otaczających nas przedmiotach (w domu, szkole, na ulicy  np. w przedmiotach codziennego użytku, znakach drogowych, logach firm, flagach, itp.).
3. Określenie terminów realizacji – II semestr (luty - maj 2021 r.).
4. Określenie form realizacji – praca indywidualna, zespołowa, podział uczniów na zespoły co najmniej 4 osobowe.
5. Podsumowanie projektu – notatka i zdjęcia prac na stronie internetowej szkoły.
Program zakłada uatrakcyjnienie zajęć poprzez efektywne wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak tablica interaktywna, komputer czy tablet. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt „Matematyka może być sztuką, a sztuka – matematyką” realizowany na przedmiocie – plastyka w naszej szkole.
Uczestnikami projektu będą uczniowie klasy VII a i VII b, jego realizacja przewidziana jest w II semestrze na zajęciach edukacyjnych z plastyki w wymiarze od 6 lekcji oraz w pracach domowych. Zakończenie projektu planowane jest dn. 31 maja 2021 r.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Praca wspólna na lekcjach on-line oraz samodzielna w domu będzie wspomagana przez platformy edukacyjne i programy multimedialne.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Założeniem projektu „Matematyka może być sztuką, a sztuka – matematyką” jest, aby uczniowie postrzegali szkołę jako miejsce twórczej i fascynującej pracy. Projekt ma zaciekawić uczniów, pobudzić ich kreatywność i twórcze myślenie, pokazać, że obcowanie ze sztuką ma wiele wspólnego z matematyką. Projekt ma uświadomić uczniom, że matematyka jest użyteczna i bardzo pomaga w rozwiązywaniu różnych problemów, również ma zachęcić ich do wykorzystywania nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie kształcenia, poznawania oraz utrwalania wiadomości i umiejętności. Podczas realizacji zadań uczniowie będą wykonywać prace manualne lub tworzyć w programach komputerowych wybrane zagadnienia, będą odkrywać wzajemne zależności pomiędzy otaczającymi ich przedmiotami oraz poznawać możliwości wykorzystywania ich w rozwiązywaniu sytuacji problemowych. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Uzyskane wsparcie pozwoli zorganizować wycieczkę edukacyjną w ramach realizacji projektu, która jednocześnie wpłynie na wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci mieszkających na terenach wiejskich gminy Turośl. Dzięki wygranej nasi uczniowie odbędą zorganizowaną wycieczkę do wybranej galerii sztuki oraz centrum nauki (termin wycieczki zależny jest od sytuacji epidemiologicznej w kraju). Uczniowie będą mieli możliwość obcować ze sztuką oraz światem nauki, co dla nich jest rzadkością.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Projekt ma zaciekawić uczniów, pobudzić ich kreatywność i twórcze myślenie, pokazać, że obcowanie ze sztuką ma wiele wspólnego z matematyką. Projekt ma uświadomić uczniom, że matematyka jest użyteczna i bardzo pomaga w rozwiązywaniu różnych problemów, również ma zachęcić ich do wykorzystywania nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie kształcenia, poznawania oraz utrwalania wiadomości i umiejętności.

Szkoła

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Turośli

Adres

Jana Pawła II 28, 18-525 Turośl

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów