Numer projektu: 374
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

"Dylematy Temidy" Projekt edukacji filmowo - literacko - społecznej

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

„Dylematy Temidy” to projekt edukacyjny, którego tematyka koncentruje się wokół tytułowych dylematów moralnych w wymiarze sprawiedliwości. Problemy te uczniowie poznają, rozważają i przeżywają w trzech etapach: 
 
I Etap - Dylematy Temidy w filmie 
Pierwsza część projektu to ukierunkowana edukacja filmowa:
Uczestnicy zajęć obejrzą ambitne filmy kina polskiego i światowego: „Lincz”, „Supernova”, „Adwokat diabła”, „Sprawa Kramerów” czy „Zabić drozda”. Będą one punktem wyjścia do dyskusji na temat prawa i jego funkcji, ludzkiej odpowiedzialności, rozterek natury moralnej 
i światopoglądowej. Jednoczesne spotkania ze Sztuką i Ludzkimi Dylematami z założenia mają poruszyć, a przez to otworzyć na wrażliwą refleksję.
 
II Etap -  Dylematy Temidy w praktyce sądowej
Druga część projektu to spotkania  z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości.
Uczniowie, poznając relacje doświadczonych sędziów, adwokatów
i policjantów,  będą mogli skonfrontować filmowe obrazy „dylematów Temidy” z życiem. 
 
III Etap - Dylematy Temidy w literaturze
Zwieńczenie projektu to symulacja rozprawy sądowej na podstawie powieści Dostojewskiego „Zbrodnia i kara”.
Uczniowie wcielą się w role adwokata i oskarżyciela, a także, bazując na materiale lekturowym,  powołają świadków.
Wyrok wyda i skomentuje ekspert – pracownik wymiaru sprawiedliwości. 
Plan działania

Plan działania

Faza przygotowawcza:
1.      Stworzenie bazy filmów
2.      Zaproszenie do realizacji projektu ekspertów 
 
Faza realizacyjna:
Etap I  - Dylematy Temidy w filmie: projekcja filmów połączona z dyskusją:
1.      Projekcja filmu „Lincz” w reż. K. Łukaszewicza
2.      Projekcja filmu „Supernova” w reż.B. Kruhlika
3.      Projekcja filmu „Sprawa Kramerów” w reż.R. Bentona
4.      Projekcja filmu „Zabić drozda” w reż. R. Mulligana
5.      Projekcja filmu „Adwokat diabła” w reż. T. Hackforda 
 
Etap II – Dylematy Temidy w praktyce sądowej
1.      Spotkanie z sędzią
2.      Spotkanie z adwokatem
3.      Spotkanie z policjantem
 
Etap III – Dylematy Temidy w literaturze 
1.      Omówienie w ramach lekcji języka polskiego powieści Dostojewskiego „Zbrodnia i kara”
2.      Przygotowanie merytoryczne uczniów, przydzielenie ról: adwokata, oskarżyciela, świadków
3.      Zaproszenie gości – eksperta, który pełnił będzie rolę sędziego oraz widowni 
4.      Symulacja rozprawy sądowej
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Czas realizacji:
1.      Styczeń 2021 – marzec 2021 :
 realizacja etapu I : Dylematy Temidy w filmie – 
projekcja filmów połączona z dyskusją
2.      Marzec 2021:
realizacja etapu II: Dylematy Temidy w praktyce sądowej – 
spotkania z pracownikami wymiaru sprawiedliwości
3.      Kwiecień  2021:
Realizacja etapu III: Dylematy Temidy w literaturze  - 
symulacja rozprawy sądowej w oparciu o „Zbrodnię i karę” Dostojewskiego
 
Miejsce realizacji:
Miejsce realizacji zależne od sytuacji epidemicznej: klimatyczna Piwnica Art w budynku Liceum lub realizacja projektu z wykorzystaniem komunikatorów internetowych. 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Projekt może być w całości realizowany zdalnie. Zarówno projekcje filmów,  spotkania z ekspertami, jak i symulacja rozprawy sądowej mogą odbywać się za pośrednictwem komunikatorów internetowych, np. aplikacji Hangouts Meet. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Udział w projekcie:
-      wyposaży uczniów w podstawową wiedzę o wymiarze sprawiedliwości,
-      pozwoli na dojrzały rozmysł nad kwestiami sprawiedliwości 
       i praworządności,
-      uwrażliwi na indywidualne problemy ludzkie i społeczne,
-      pomoże w kształtowaniu postaw odpowiedzialności,
-      rozwinie zainteresowania literackie i filmowe,
-      wykształci umiejętność  odbioru dzieła filmowego,
-      ułatwi niektórym orientację zawodową
      (wybór zawodu związanego z wymiarem sprawiedliwości)
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie przeznaczony na organizację wycieczki do Sądu Okręgowego w Krakowie – zwiedzanie budynku i udział w przewodzie sądowym. 
W razie przeszkód epidemicznych pieniądze zostaną wykorzystane na wzbogacenie filmoteki szkolnej  oraz dofinansowanie zakupu projektora. 

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Projekt „Dylematy Temidy” to przykład realizacji edukacji otwartej na aktualne problemy społeczne, to próba humanizacji głośnych medialnie tematów związanych z wymiarem sprawiedliwości, próba przekierowania uwagi młodych ludzi z sensacji na człowieka i jego trudne dylematy. 

Wartość projektu polega także na tym, że integruje on wiele treści kształcenia:  łączy profilaktykę i wychowanie z edukacją, zainteresowania społeczne, filmowe i literackie, rozwija kompetencje miękkie (kreatywność 
i komunikatywność) oraz twarde.

Dodatkowo całość podana jest w atrakcyjnej formie. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Przekaz dociera do odbiorcy różnymi kanałami: kanałem sztuki (film, literatura), kanałem racjonalnego wywodu opartego na doświadczeniu oraz kanałem emocji. Proponowane filmy są ciekawe (mają szansę trafić 
w gust młodych ludzi), a spotkania ze specjalistami atrakcyjne.

Szkoła

Liceum Ogólnokształcące im.Marii Skłodowskiej-Curie

Adres

F. Pachla 16, 34-120 Andrychów

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów