Numer projektu: 323
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Suszarnia Artystyczna

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

W naszej szkole chcemy stworzyć przegląd sztuki, pod nazwą "Suszarnia Artystyczna". Podstawowym celem naszego projektu jest promowanie twórczości  uczniów. Projekt ma charakter  interdyscyplinarny, łączy bowiem poezję oraz sztuki wizualne. Oprócz rozwijania talentów literackich i plastycznych dzieci i młodzieży, chcemy zaktywizować  uczniów do doskonalenia umiejętności społecznych poprzez zdrową rywalizację artystyczną oraz twórczą współpracę. Działania te będą oparte na wspólnym działaniu uczniów i nauczycieli - mentorów, którzy ze swoimi podopiecznymi będą dzielić swoimi pasjami, wiedzą i doświadczeniami artystycznymi.
Uczniowie artyści biorący udział w projekcie będą mogli zobaczyć, ale i zmierzyć się z promowaniem swoich prac w sposób zaskakujący. Projekt ma wzbudzić w nich motywację do działania, ale także kreatywność - uzmysłowić nowe idee czy koncepcje. Dzięki niemu młodzi artyści zobaczą proces projektowania, przygotowania, podejmowania decyzji, ujrzą moc sprawczą, za którą będą mogli czuć się odpowiedzialni. W tym projekcie wykorzystany będzie potencjał uczniów, rozwijana będzie ciekawość poznawcza, wytrwałość, ukazane będzie powiązanie, zależność miedzy rodzajami wypowiedzi twórczej, ale także wyciąganie odpowiednich wniosków, nauka na błędach czy ponoszenie konsekwencji za własne decyzje.
Suszarnia artystyczna ma złamać jednoznaczne skojarzenie z przedstawianiem sztuki, ukazać szereg możliwości. 
Projekt ten ma również na celu pokazać uczniom odbiorcom, że sztuka może być przedstawiona w sposób nieoczywisty. Z jednej strony zaskoczyć, z drugiej zaciekawić. Nauczyć obcowania z twórczością, interpretowania, a także uwrażliwić. Współczesny świat bardzo szybko się rozwija. Widzimy problem w tym, że nasi uczniowie nie mają możliwości codziennego kontaktu ze sztuką. Projekt Suszarni jest twórczym rozwiązaniem tego problemu. Wychodzi temu na przeciw, bo czasami utarte schematy zawodzą. 
Plan działania

Plan działania

Nasza szkoła umiejscowiona jest  na jednym z największych osiedli pruszkowskich, jest ważną częścią przestrzeni lokalnej. Na festyny, dni otwarte przychodzi do niej duża część społeczności lokalnej. W naszej szkole mamy dużo dzieci artystycznie uzdolnionych, których prace są eksponowane na szkolnych korytarzach. Mimo starań i prób zachęcani wszystkich uczniów, autorami  prezentowanych prac są ciągle ci sami uczniowie lub absolwenci. SUSZARNIA ARTYSTYCZNA, ma wyrównać szanse, dać okazję wszystkim, którzy w tworzeniu sztuk wizualnych odnajdują siebie. Chcemy prace plastyczne i wiersze wywiesić na sznurach jak w suszarni. Na naszym osiedlu z wielkiej płyty takie suszarnie istnieją do dziś, choć niektóre przerabiane są  na mieszkania lub pracowanie. 
Suszarnia Artystyczna ma powstać w przestrzeni ogólnodostępnej. Sposób prezentowania prac ma zaciekawić. Sprawić, aby osoba przechodząca stała się odbiorcą. Niezwykle ważne jest by być uczestnikiem świata sztuki, ponieważ może stać się on bodźcem do podejmowania własnych działań. Może także poruszyć wrażliwość, uruchomić kreatywność. Na pewno ubogacić. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Terenem Suszarni Artystycznej będzie budynek szkoły. Będzie to przestrzeń publiczna, do której przede wszystkim będą mieli dostęp uczniowie i nauczyciele, ale także każda osoba odwiedzająca mury szkoły. 
Przez ekspozycję prac na korytarzach, pragniemy pobudzić do życia twórczą tkankę naszej szkolnej rzeczywistości. Chcemy, by każdemu ważniejszemu wydarzeniu w naszej szkole ( Dzień Otwarty, festyn WOŚP) towarzyszył  swoisty festiwal sztuki. Będzie to okazja to tego, by zabrać ze sobą do domu wiersze autorstwa nauczycielki języka polskiego i jej zdolnych uczennic oraz pocztówek z dziełami sztuki.  Rodzice będą mogli podziwiać malarstwo, rzeźbę swojego dziecka.  
Realizacja projektu przewidziana od stycznia do maja 2022 roku.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku nauki zdalnej, projekt ten nie będzie wymagał skomplikowanej modyfikacji, ponieważ w naszej szkole działa strona internetowa oraz profile społecznościowe SP2, Galeria Uczniowska, na której będziemy relacjonować działania, kolejne etapy projektu.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Będziemy dysponować około 300 pracami malarskimi, 50 obiektami przestrzennymi i wierszami (złożone w formie ptaka - origami).  Sam proces tworzenia i wybór prac trwa od początku roku szkolnego 2021/2022. Hasło: WYSTAWA, już wryło się w świadomość młodych twórców. 
Mentorzy wraz z uczniami będą odpowiedzialni za organizację wystawy. 
Uczniów z klas IV-VIII, nabędą umiejętność  projektowania i realizacji wystawy, wydarzenia kulturalnego. 
Etapy: 
1. Wybór odpowiedniego miejsca 
Szczególnie ważne przy takim wydarzeniu jest kwestia miejsca, w którym prezentowane będą wystawiane prace. Miejsce, które na co dzień jest zwykłym szkolnym korytarzem , ma stać się niezwykłą, nietuzinkową galerią - SUSZARNIĄ ARTYSTYCZNĄ. 
2. Przygotowaniem prac, zajmie się grupa uczniów w ramach wewnątrzszkolnego wolontariatu. Prace zostaną podwójnie zespolone, aby zawieszone na sznurze mogły się dobrze prezentować. Formy przestrzenne, instalacje będą uzupełnieniem ekspozycji wierszy zawieszonych na sznurach w prostej formie ptaków - origami. W tym etapie, pojawia się element - kosztorys. Czyli pieniądze na materiały wystawiennicze, wydruk plakatów, wydruk wierszy.
3. Aranżacja przestrzeni.  Mamy odpowiednie miejsce, w którym musimy zapewnić najlepszy odbiór dzieł. Musimy zaplanować rozmieszczenie prac, aby stanowiły spójną całość, a zwiedzający mieli do nich komfortowy dostęp. Ważną sprawą w szkolnej przestrzeni jest odpowiednie zabezpieczenie prac przed potencjalnymi aktami wandalizmu. 
4. Otwarcie - Suszarni Artystycznej - wernisaż. Organizując wystawę nie możemy zapomnieć o promocji wydarzenia w naszej przestrzeni szkolnej i lokalnej. Wernisaż będzie doskonałą okazją, aby zaprosić RODZICÓW, przedstawicieli mediów, specjalnych gości. 
5. Promocja wydarzenia, bezpośrednia jak bywa w społeczności szkolnej, ale również pośrednia za pomocą portali społecznościowych. 

6. Równolegle będą tworzone akcje promujące projekt wśród społeczności szkolnej:
- powstanie skrzyneczka z pocztówkami przedstawiającymi reprodukcje znanych dzieł, notkę biograficzną artysty. Każdy chętny będzie mógł w czasie udostępnienia tej skrzyneczki zabrać ze sobą pocztówkę, która będzie mogła mu towarzyszyć w szkole, w domu. 
- przez okres trwania projektu będziemy wybierać artystycznego patrona miesiąca.
 Aktualnie jest nim Vincent van Gogh. W celu zaakcentowania został ogłoszony konkurs na pracę plastyczną pt.:  Mój Vincent van Gogh 
- Artystyczna Mapa Miasta - w ramach projektu, przy uwzględnieniu obostrzeń Covidowych zorganizujemy promocję lokalnych artystów, poprzez ukazanie ich twórczości na kółku plastycznym, zorganizowanie spotkania z artystą, ale przede wszystkim stworzymy listę lokalnych miejsc, gdzie można spotkać się ze sztuką
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Przede wszystkim ewentualny grant, umożliwiłby realizację etapu projektowania i realizacji ekspozycji prac uczniów. Wydruk  pocztówek z reprodukcjami dzieł - inspirujących naszych młodych Artystów. Wydruki wierszy i plakatu promującego wystawę  - Suszarni Artystycznej.  
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasza szkoła to duża placówka edukacyjna, znajdująca się w osiedlu, które jest typową sypialnią z czasów PRL-u. Mamy wielu uczniów, którzy nie tylko z przyczyn finansowych nie mają dostępu do miejsc kultury. Galeria, wystawa mimo edukacji kulturalnej, to dla nich nadal centra handlowe. Dla nas nauczycieli zdobycie tego grantu, byłoby źródłem ogromnej satysfakcji i docenieniem próby wyjścia poza "lekcyjny szablon". Uczniowie zyskaliby bezcenną możliwość (dla wielu może pierwszą w życiu) pokazania swojego talentu. Byłaby to piękna nagroda za ich zaangażowanie i pracę włożoną w rozwój drzemiącego w nich potencjału twórczego. Suszarnia Artystyczna ma wyzwolić dobre emocje u twórcy i odbiorcy. Ma być dowodem, że sztuka może zmieniać świat i nas samych. 
Jest to pomysł wyjątkowy, ponieważ łączy ze sobą najważniejsze elementy, tworząc niepowtarzalny projekt artystyczny. Z jednej strony sztuka - młodzi , często bardzo utalentowani ludzie, pod okiem wykwalifikowanej artystki (połączenie pedagoga, mentora z niezwykłą pasją, ale przede wszystkim artystki malarki) oraz twórczość polonistki - ogromny warsztat, niezwykłe treści, poruszające to, czego ruszyć się nie da. Z drugiej zaś, ekspozycja - nazwą i pomysłem oddająca charakter miejsca - szkoły w charakterystycznym otoczeniu bloków, betonu, wielkości, surowości. Ekspozycja, która jest zaskakująca, zwracająca uwagę, przykuwająca wzrok. Łamiąca stereotyp promowania sztuki. Powodująca, że młody człowiek stanie, zatrzyma się, poświęci czas. Da sobie w tym pędzie szansę na uwrażliwienie, na spotkanie z niepoznanym. Da się zaskoczyć. Ten grant pozwoli młodemu człowiekowi stać się częścią Suszarni Artystycznej, a może to Suszarni pozwoli stać się częścią świata, codzienności młodego człowieka. Na pewno pozwoli na relację, tak ważną w dzisiejszej rzeczywistości. 

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie

Adres

Jasna 2, 05-804 Pruszków

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów