Numer projektu: 251
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Dzień z życia góry

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu


Cele projektu:
 • poznanie walorów turystycznych, drugiego, najwyższego, naturalnego wzniesienia województwa łódzkiego - Góry Chełmo z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 • pogłębienie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego Góry Chełmo,
 • rozbudzenie zainteresowań geograficznych (w tym zwłaszcza: geologicznych, kartograficznych, meteorologicznych, florystycznych, faunistycznych oraz gleboznawczych)
 • poszerzanie współpracy szkoły z lokalnymi instytucjami, szkołami, urzędami, mediami itp.
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

Efektem projektu będzie gra w wersji online, której motywem przewodnim będą zadania geograficzne związane z Górą Chełmo, np. obliczanie odległości na mapie i w terenie, analiza zdjęć lotniczych, rozpoznawanie skał, szaty roślinnej wzniesienia, poznanie legend o wzniesieniu, zaprojektowanie sposobów turystycznego zagospodarowania Góry Chełmo. Wartość dodaną do projektu stanowić będą pocztówki o Górze Chełmo oraz integracyjna wycieczka rowerowa.

Plan działania

Plan działania

 1. Utworzenie grupy projektowej 
 2. Poszukiwanie sojuszników/partnerów projektu. Wystąpienie o patronat nad projektem do władz samorządowych 
 3. Tworzenie teoretycznych podstaw gry online 
 4. Opublikowanie gry w wersji online z wykorzystaniem wielu aplikacji, np.: Padlet, Prezi, YouTube, LearningApps, Linoit, Canva lub zorganizowanie szkolnego/powiatowego konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu przygotowanej gry 
 5. Prezentacja gry władzom samorządowym gmin, na terenie których zlokalizowana jest Góra Chełmo: Masłowice i Wielgomłyny oraz przedstawicielom Starostwa Powiatowego w Radomsku, celem umieszczenia linku do gry w materiałach promocyjnych wskazanych JST. 
 6. Zaprojektowanie i wydruk pocztówek.
 7. Podsumowanie działań projektowych. Debata o Górze Chełmo z uczestnikami i partnerami projektu (możliwa w wersji online, np. na platformie Teams). Dyskusja nad możliwymi - innymi - sposobami zagospodarowania Góry Chełmo.
 8. Wycieczka rowerowa (trasa: Radomsko-Góra Chełmo-Radomsko) dla uczestników projektu, połączona z grą terenową na Górze Chełmo.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Pomysł będzie realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Fabianiego w Radomsku oraz bezpośrednio na wzniesieniu - Górze Chełmo.

 1. Utworzenie grupy projektowej (styczeń 2022)
 2. Tworzenie teoretycznych założeń gry online. Kompletowanie bibliografii, opracowań, dokumentacji fotograficznej (styczeń/luty 2022)
 3. Opublikowanie gry w wersji online z wykorzystaniem aplikacji Padlet. Zorganizowanie szkolnego lub powiatowego konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu przygotowanej gry (marzec 2022)
 4. Prezentacja gry władzom samorządowym gmin, na terenie których zlokalizowana jest Góra Chełmo: Masłowice i Wielgomłyny oraz przedstawicielom Starostwa Powiatowego w Radomsku, celem umieszczenia linku do gry w materiałach promocyjnych wskazanych JST (kwiecień 2022). 
 5. Zaprojektowanie i druk pocztówek (kwiecień 2022)
 6. Podsumowanie działań projektowych. Debata o Górze Chełmo z uczestnikami i partnerami projektu (możliwa w wersji online, np. na platformie Teams). Dyskusja nad możliwymi sposobami zagospodarowania Góry Chełmo (kwiecień 2022).
 7. Wycieczka rowerowa (trasa: Radomsko-Góra Chełmo-Radomsko) dla uczestników projektu, połączona z grą terenową na Górze Chełmo (maj/czerwiec 2022)
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł jest dostosowany do potrzeb edukacji zdalnej lub hybrydowej
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie będą odpowiedzialni za realizację projektu od utworzenia grupy projektowej po ewaluację działań w postaci zorganizowanej debaty. Uczniowie stworzą teoretyczne podstawy gry, wymyślą zadania, nauczą się nawiązywać współpracę z partnerami projektu oraz szukać sojuszników. Będą rozwijać swoje umiejętności wykorzystywania TIK w praktyce. Poprzez selekcjonowanie i pozyskiwanie informacji o Górze Chełmo, rozwiną swoje zainteresowania krajoznawcze, podróżnicze, będą mogli zastosować wiedzę geograficzną w praktyce. Rozwiną swoje zainteresowania fotograficzne i filmowe, tworząc zadania do gry online. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Dofinansowanie z grantu zostanie przeznaczone na:

 • wydruk pocztówek z Górą Chełmo w roli głównej, wg dwóch, zaprojektowanych wzorów: jeden wzór przez grupę projektową, drugi przez zwycięzcę zorganizowanego konkursu, uczestnika/uczestniczkę gry online. 
 • organizację spotkania podsumowującego projekt
 • organizację wycieczki rowerowej na Górę Chełmo dla uczestników projektu oraz osób zainteresowanych

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Projekt jest oryginalny i wyjątkowy, ponieważ pozwala rozwinąć zainteresowania turystyczno-krajoznawcze z Górą Chełmo w roli głównej wsród uczniów i uczennic, ale także mieszkańców powiatu radomszczańskiego. Co za tym idzie jego realizacja stanowi szansę na promocję regionu, ale także zintegrowanie środowiska lokalnego poprzez edukację i turystykę. Bo przecież, czy ktoś jest ktoś, kto nie chciałby poznać choćby jednego dnia z życia góry…?

Filmy

Filmy

https://www.renderforest.com/watch-54354252?quality=0&fbclid=IwAR06mk1UBCCrqyYbtNNomDd1wuGRlxhbFvoT9jQ6R6RZlMagZ0-f8wgAFjA

Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego

Adres

Armii Krajowej 30, 97-500 Radomsko

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów