Numer projektu: 247
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Dogonimy Was- program wyrównujący szanse dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i opinią z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Każdego roku do szkoły dołącza co raz więcej dzieci z różnorodnymi trudnościami, problemami, niepełnosprawnościami, autyzm, zespół Aspergera, FAS, niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, i umiarkowanym.Pragniemy przygotować dla nich projekt edukacyjny, który pomoże im, choć w minimalnym stopniu wyrównać ich szanse, a przede wszystkim podniesie ich samoocenę, i pozwoli w miarę jak najlepiej funkcjonować w środowisku szkolnym.
Plan działania

Plan działania

1.Przygotowanie indywidualnych planów pracy dla uczniów na poszczególnych etapach(I, II, III klasa)
2.Zorganizowanie raz w tygodniu po lekcjach , lub przed lekcjami zajęć (oddzielnie dla poszczególnych grup) na których będą powtarzane i utrwalane dotychczas poznane treści metodami dostosowanym do potrzeb uczniów, indywidualizacji działań.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Zajęcia będą odbywały się według potrzeb i wymagań uczniów, wychowawca będzie sygnalizował, które dzieci z klas integracyjnych potrzebują aktualnie dodatkowych zajęć.
Styczeń 2022 r. - pierwsze spotkania, raz w tygodniu, jedna jednostka lekcyjna.
Maj 2022 r. - zakończenie zajęć, ewaluacja, sprawdzenie zasadności dodatkowych lekcji.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Projekt ten może być realizowany zdalnie , ponieważ prac w naszej szkole odbywa się na platformie Teams, istnieje możliwość zorganizowania zespołu i prowadzenia spotkań z dzieciakami on-line.Wszelkie działania uczniowi mogą realizować w warunkach domowych.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnikami grantu będą uczniowie klas integracyjnych I,II,III, którzy uczestnicząc systematycznie w zajęciach, powinni:

· rozwinąć umiejętność czytania i czytania ze zrozumieniem,
· wykształcić sprawność mówienia zgodnie z intencją,
· udoskonalić umiejętności pisania zgodnie z poleceniem,
· wykorzystać umiejętności czytania, mówienia i pisania w praktyce
· wyćwiczyć sprawności językowe i ortograficzne
· wyćwiczyć estetykę pisania
· praktycznie utrwalić umiejętności zdobyte na lekcjach,
· rozwinąć sprawności rachunkowe,
· wykształcić pozytywne nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
· wypracować systematyczność, pracowitość, i wytrwałość,
· wdrażać się  do samokształcenia i samokontroli

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: karty pracy, liczydła, liczmany, szalony liter, elementarze do czytania.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Jesteśmy szkołą przekształconą z gimnazjum na szkołę podstawową, co powoduje, że jest to dla nas nauczycieli zupełnie nowe wyzwanie .
Pragniemy jak najbardziej dostosowywać się do potrzeb i i możliwości uczniów z trudnościami. Ponieważ aktualnie sytuacja finansowa wszystkich placówek państwowych  jest krytyczna, my jako nauczyciele szukamy wszelkich możliwych dodatkowych środków, które umożliwią  nam pracę na wysokim poziomie.Jest to równoznaczne z lepszym rozwojem naszych uczniów.
Pragniemy zwrócić uwagę komisji, że mimo wielu napotykanych trudności, co roku grono naszych uczniów powiększa się znacznie , a dzieci z orzeczeniami, mimo iż jest w pobliżu wiele konkurencyjnych szkól, wybierają właśnie nasza placówkę. Stąd nasza motywacja do dalszego rozwoju i chęć poszerzenia oferty edukacyjnej naszej szkoły.

Szkoła

Zespół Szkół nr 5

Adres

T.Kutrzeby 2A, 09-410 Płock

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów