Numer projektu: 382
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Kilka pomysłów mamy - jak klocki w matematyce wykorzystamy!

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Chcemy udowodnić, że uczniowie edukacji wczesnoszkolnej mogą realizować zagadnienia z geometrii przestrzennej.

Głównym celem przeprowadzonych działań będzie rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów klas I-III.

Uczestnicy grupy projektowej w efekcie podjętych działań będą potrafili:
- budować konstrukcje z klocków sześciennych w oparciu o instrukcje słowne, rzuty oraz plany konstrukcji,
- pracować z rzutami prostokątnymi konstrukcji,
- pracować z rzutami aksonometrycznymi.
Plan działania

Plan działania

W ramach realizacji działań projektowych zostanie przeprowadzony cykl zajęć dodatkowych. W trakcie tych spotkań uczniowie zrealizują następujące tematy:
1. Mali konstruktorzy - konstruujemy budowle z klocków sześciennych.
2. Układanie konstrukcji z klocków sześciennych na podstawie instrukcji słownych.
3. Sporządzanie planów budowli - przygotowanie rzutów prostokątnych własnych budowli.
4. Konstruowanie na podstawie planu - nauka odczytywania rzutów prostokątnych i konstruowania na ich podstawie.
5. Układanie konstrukcji na podstawie rzutów aksonometrycznych.
6. Rysowanie własnych budowli w "3D" - samodzielne sporządzanie rzutów  aksonometrycznych na specjalnie przygotowanej planszy.
7. Przygotowywanie planów konstrukcji w "3D" z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych.
8. Odczytywanie planów konstrukcji przestrzennych - praca z przygotowanymi planami.
9. Tworzenie planów konstrukcji w oparciu o poznane sposoby.

Dodatkowo zorganizowany zostanie konkurs matematyczno-plastyczny "Geometryczny świat".
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany w budynku szkolnym w trakcie zajęć dodatkowych.
Data rozpoczęcia realizacji projektu przewidziana jest na 28 lutego 2022 r., natomiast zakończenie planowane jest na 15 kwietnia 2022 r.
Przy planowaniu działań konieczne było wzięcie pod uwagę terminu przypadających ferii zimowych. Podczas realizacji projektu istotna jest rytmiczność i regularność zajęć, dlatego ważne jest, aby w tym czasie nie było planowanych dni wolnych.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku wprowadzenia nauki zdalnej zajęcia zostaną przełożone do czasu powrotu uczniów do szkoły.
Podczas realizacji zajęć bardzo ważna jest obecność opiekuna, który będzie czuwał nad pracami uczniów oraz obserwował ich działalność na zupełnie nowej płaszczyźnie, a także udzielał im wskazówek. Ponadto część zadań będzie wymagała współpracy uczestników, której niestety w formie zdalnej nie da się zrealizować.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy będą "bawić się" klockami sześciennymi - czyli przedmiotami dobrze znanymi. "Zabawa" ta przybierze jednak trochę inne oblicze.

Uczestnicy grupy projektowej dzięki przedsięwzięciu przede wszystkim rozwiną swoje intuicje geometryczne, a także nauczą się:
- pracować z dwoma rodzajami rzutów,
- konstruować w oparciu o instrukcje zarówno słowne, jak i obrazkowe,
- odczytywać i sporządzać plany prostych konstrukcji.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant chcemy przeznaczyć na:
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć (klocki, papiery kolorowe, itp.)
- zakup nagród dla uczestników konkursu matematyczno-plastycznego. 

Jeśli wysokość zdobytego grantu na to pozwoli - chcielibyśmy zrealizować także warsztaty dla nauczycieli dotyczące nauczania geometrii w edukacji wczesnoszkolnej.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Projekt dotyczy zagadnienia, które wykracza poza podstawę programową dla pierwszego etapu edukacyjnego. Niemniej jednak jesteśmy przekonani, że intuicje dotyczące pracy w obszarze geometrii przestrzennej możemy kształtować już z dziećmi w edukacji wczesnoszkolnej.
Chcemy pokazać, że z powodzeniem można zająć się tymi zagadnieniami, a także udowodnić, że praca w tym obszarze może być dla uczniów nie tylko rozwijająca, ale także przyjemna i bardzo satysfakcjonująca.

Szkoła

Szkoła Filialna im. Tadeusza Kościuszki w Ubieszynie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy

Adres

Ubieszyn 65, 37-204 Ubieszyn

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów