Numer projektu: 404
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Włącz emocje! Włącz myślenie!

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Pomysł naszej grupy projektowej polega na połączeniu terapeutycznej funkcji sztuki z kształceniem się z zakresu filozofii, a szczególnie estetyki. Chcemy wykorzystać potencjał przede wszystkim muzyki i malarstwa, by wyrazić swoje emocje, nadzieje i obawy. Do głównych celów naszych działań należy:
- zdobycie umiejętności wyrażania swoich emocji i rozmawiania o nich
- poznanie potencjału sztuki w zakresie kojarzenia ze sobą wrażeń pochodzących z uczuć i zmysłów (synestezja) 
- usprawnienie umiejętności prowadzenia dyskusji na temat stworzonych dzieł, roli artysty i sztuki w życiu człowieka oraz różnych kanonów piękna 
- usprawnienie umiejętności podejmowania polemiki z wybranymi poglądami myślicieli z kręgu Towarzystwa Naukowego Krakowskiego.
Rezultatem naszych działań będzie uwolnienie się od tłumionych emocji, nauczenie się twórczego przeniesienia uczuć na dzieło sztuki, usprawnienie umiejętności rozmawiania o pozytywnych i negatywnych doznaniach oraz podejmowanie merytorycznej dyskusji na temat roli sztuki, artysty i kanonów piękna w wybranych epokach.  
Plan działania

Plan działania

Zamierzamy odbyć trzy spotkania:

1. Do zaopatrzonej w instrumenty muzyczne i materiały plastyczne sali zaprosimy osoby, które potrzebują uzewnętrznienia swoich emocji poprzez sztukę. Następnie wspólnie będziemy rozmawiać o powstałych dziełach i związanych z nimi uczuciach, starając się wykorzystywać empatię. Nagrana muzyka i stworzone dzieła plastyczne pozostawimy na następne spotkanie. 

2. Podczas kolejnego spotkania przyjrzymy się z dystansu stworzonym dziełom muzycznym i plastycznym. Porozmawiamy na temat roli sztuki w życiu człowieka oraz funkcji artysty. Po otrzymaniu kilku informacji na temat różnych kanonów piękna i definicji sztuki postaramy się krytycznie odnieść do poglądów myślicieli z poprzednich epok. Prace osób chętnych zostaną zaprezentowane w formie wystawy w holu szkoły, a następnie w bibliotece publicznej. 

3. Trzecie spotkanie chcielibyśmy przeprowadzić, odwiedzając miejsca związane z funkcjonowaniem Towarzystwa Naukowego Krakowskiego i rozmawiając ze znawcą dziejów tej instytucji. Część czasu poświęcimy na analizę fragmentów tekstów  wybranych członków TNK. Będzie to punkt wyjścia do podjęcia polemiki i wyrażenia swoich poglądów na temat sztuki w oparciu o zdobyte doświadczenie i wiedzę. Z tego spotkania zamierzamy stworzyć relację fotograficzną i filmową.    

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania zamierzamy przeprowadzić na terenie naszej szkoły w Cudzynowicach, w pobliskiej bibliotece w Kazimierzy Wielkiej i jeśli będą na to fundusze w wybranych instytucjach w Krakowie. 
Postaramy się, by nasze spotkania odbyły się nie rzadziej niż raz w miesiącu, np. styczeń – luty – marzec.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku nauki hybrydowej postaramy się zrealizować projekt zgodnie z planem, zaś w sytuacji nauki zdalnej połączymy się za pomocą Teamsa i przeprowadzimy spotkania online. Wówczas każda osoba będzie zobowiązana przygotować swoje instrumenty muzyczne i materiały plastyczne. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

W zakresie organizacji przedsięwzięcia uczestnicy grupy projektowej nauczą się promocji projektu, jego organizacji (sala, instrumenty, materiały, sprzęt fotograficzny), a także sposobów utrwalania spotkań, tak by zdobyte doświadczenia i wiedza służyły również nieobecnym. Jako uczestnicy spotkań członkowie grupy uwrażliwią swoją empatię i usprawnią umiejętności komunikacyjne.  
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Wygrany grant pragniemy wykorzystać na wycieczkę do Krakowa, by móc poznać miejsce działalności Towarzystwa Naukowego Krakowskiego i porozmawiać ze specjalistą na temat rozwoju estetyki w Polsce.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz pomysł odpowiada potrzebie emocjonalnej współczesnej młodzieży, która po okresie lockdownu potrzebuje przyjaznego otoczenia, w którym będzie mogła uwolnić się od negatywnych uczuć i podzielić się swoimi emocjami. Projekt uzmysławia, że sztuka może pełnić ważną funkcję terapeutyczną. Daje on również możliwość zdobycia pewności siebie poprzez udział w dyskusjach i wymianę poglądów. Poznanie dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego wskazuje na ważną rolę nauki (w tym nauki o sztuce) w trudnych czasach utraty niepodległości. 

Szkoła

Zespół Szkół Rolniczych

Adres

Cudzynowice 176, 28-500 Kazimierza Wielka

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów