Numer projektu: 419
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Szkolne CSI - warsztaty poświęcone zastosowaniu biologii w kryminalistyce

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Planowana jest realizacja lekcji biologii w formie praktycznych warsztatów szkoleniowych, na których zostanie wykorzystany ”efekt CSI”- podczas lekcji zaprezentowane zostaną metody i podstawowe narzędzia pracy biologa kryminalnego.
Uczniowie jako przyszli agenci Szkolnej Grupy CSI wezmą udział w praktycznym szkoleniu z entomologii sądowej (obecność konkretnych owadów na miejscu zbrodni pozwala ustalić czas zgonu i okoliczności śmierci) i palinologii kryminalistycznej (analiza pyłku osadzonego na odzieży, przedmiotach pozwala określić miejsca lub czas zetknięcia się kogoś z daną roślinnością). Młodym adeptom kryminalnym zostaną przedstawione zasady prowadzenia oględzin na miejscu zbrodni oraz schemat zabezpieczania śladów biologicznych. Szkolenie zakończy się studium przypadku, gdzie uczestnicy będą musieli zebrać dowody zgodnie ze sztuką i przeanalizować schemat zainscenizowanej zbrodni.
Warsztaty te mają na celu przybliżenie uczestnikom specyfiki pracy entomologa sądowego i palinologa sądowego oraz zwrócenie uwagi na szerokie zastosowanie nauk biologicznych w innych dziedzinach, m.in. w kryminalistyce i medycynie sądowej. 
Taka forma zajęć zaowocuje zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów naukami ścisłymi, przede wszystkim lekcjami biologii (szczególnie wśród tych, dla których biologia wydaje się być nudna). Efektem z pewnością będzie również poprawa komunikacji pomiędzy uczniami ze względu na charakter grupowy zadań, trening umiejętności analitycznego myślenia oraz eliminacja nudy.
Plan działania

Plan działania

1. Informacja dla chętnych adeptów chcących wstąpić do Szkolnej Grupy CSI
2. Praktyczne warsztat szkoleniowe z entomologii sądowej i palinologii kryminalistycznej 
3. Analiza studium przypadku, gdzie uczestnicy będą musieli zebrać dowody  i przeanalizować schemat zainscenizowanej zbrodni.
 4. Prezentacja efektów pracy na forum szkoły

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Przełom marca/kwietnia 2022 r. , Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku wprowadzenia nauki zdalnej warsztaty zostaną przeprowadzone w formie online
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie w zespole projektowym będą przygotowywać scenariusz zbrodni dla potencjalnych adeptów Szkolnej Grupy CSI i czuwać nad właściwym przebiegiem szkolwarsztatów. Uczniowie nabędą szereg umiejętności związanych z pozyskiwaniem i szczegółową analizą danych, przeprowadzaniem oględzin, ale także kompetencji miękkich - poprawa komunikacji pomiędzy uczniami ze względu na charakter grupowy zadań oraz trening umiejętności
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Wygrana pozwoli na zakup przenośnego rzutnika i ekranu projektowego oraz umożliwi wydruk protokołów oględzin dla uczestników warsztatów. Przenośny rzutnik i ekran projektowy umożliwi prezentację wyników śledztw poszczególnych zespołów wśród innych uczestników warsztatów
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

O wyjątkowości naszego projektu świadczy podjęta tematyka i dobór zagadnienia, temat jest kontrowersyjny, a jednak bardzo interesujący dla młodzieży. Biologia znajduje szerokie zastosowanie w kryminalistyce, a efekt "CSI" polegający na powiększaniu się grona osób zainteresowanych kryminalistyką  można wykorzystać w nauczaniu przedmiotów ścisłych np. biologii

Szkoła

Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim

Adres

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 36-060 Głogów Małopolski

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów