Numer projektu: 336
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

WKRĘĆ NAS W SWÓJ TALENT!

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Priorytetem naszego projektu jest idea rozwoju każdego ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnych cech, potrzeb, możliwości, zainteresowań i wrodzonych predyspozycji. Chcemy, aby każdy uczeń w naszej szkole mógł pielęgnować swoje talenty, rozwijać osobowość a atmosfera w szkole sprzyjała tym działaniom.
Celem nadrzędnym naszych działań będzie rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień   i umiejętności wszystkich uczniów, tworzenie warunków do osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego z nich oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.
Po wyłonieniu utalentowanych uczniów chcemy przekonać ich do jak najciekawszego sposobu pokazania swojej pasji. 
Udział w TALENT SHOW, PLEBISCYCIE TALENTÓW ma być kreatywną formą  autoprezentacji.
 Zamierzamy też organizować dla naszych uczniów spotkania z ludźmi z pasją z naszego regionu. 

Plan działania

Plan działania

  •  Ustalenie obszarów uzdolnień  - zapoznanie z osiągnięciami ucznia  w takich dziedzinach jak sport, muzyka, taniec, działalność społeczna,
  • Identyfikacja i diagnoza zainteresowań i uzdolnień uczniów, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań, indywidualnych predyspozycji, zdolności i ich wyraźnej kierunkowości, 
  •  Ustalenie propozycji sposobu autoprezentacji uczniów, 
  • Stwarzanie korzystnej, stymulującej rozwój zainteresowań i uzdolnień atmosfery w szkole - zawody, wystawy, konkursy, wernisaże, wywiady, gazetki tematyczne,
  • Promowanie osiągnięć uczniów  w szkole i środowisku lokalnym - strona internetowa, facebook, instagram, youtube, blog,
  • Wspieranie inicjatyw społecznych podejmowanych przez uczniów - challenge.


Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

grudzień - przeprowadzenie ankiety weryfikującej uzdolnienia, talenty, pasje; wyłonienie utalentowanych uczniów, opracowanie wyników ankiety, sposobów autoprezentacji
grudzień/kwiecień - autoprezentacja i promocja wyłonionych talentów
kwiecień/maj - TALENT SHOW, ogłoszenie wyników PLEBISCYTU TALENTÓW, spotkania z ludźmi z pasją.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Nauczanie zdalne nie będzie stanowiło problemu w realizacji naszego projektu
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Grupę projektową będą tworzyć osoby, które zostaną wyłonione w ankiecie weryfikującej uzdolnienia, talenty. 
Uczniowie będą pracować różnymi formami - prezentacja, filmiki, wywiady, 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant chcemy przeznaczyć na wsparcie finansowe wyłonionych talentów - koszty związane z  zajęciami, treningami, zakup sprzętu, itp. -proporcjonalnie do miejsca zajętego w Plebiscycie Talentów
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Zależy nam na kształtowaniu kreatywności uczniów, zachęcanie do niezależnego myślenia i stosowania nietypowych rozwiązań,  promowanie osiągnięć uczniów w szkole i środowisku lokalnym.
Stymulowanie aktywności twórczej i pokazywanie oryginalności każdego z naszych pasjonatów ma na celu zmotywowanie pozostałych uczniów do podjęcia działań , rozwijanie zainteresowań, indywidualnych predyspozycji, zdolności i ich wyraźnej kierunkowości, wyciągnięcie z letargu i nudy.

Szkoła

VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SAMORZĄDOWE im. gen. J. Sowińskiego

Adres

Worcella 22, 42-200 Częstochowa

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów