Numer projektu: 381
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Twórczo o mitologii

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

W kręgu naszych zainteresowań jest mitologia grecka. Chcemy przygotować projekt, którego celem będzie przybliżenie  i utrwalenie informacji o archetypach i toposach, wyjaśnienie, czym jest myślenie mityczne. Nasze działanie ma być skierowane skierowane zarówno do maturzystów- ciekawa forma powtórek , jak i dla młodszych klas, które odkryją potęgę  i bogactwo mitów poprzez zabawę.
Plan działania

Plan działania

Mamy zamiar przygotować  krótkie nagrania streszczeń i opracowań mitów - głos połączony z ilustracjami wykonanymi przez uczniów lub pobranych z domeny publicznej ( Polona ). Materiały będą cyklicznie umieszczane na naszym kanale lub stronce. 
Kolejne zadanie będzie polegało na przygotowaniu pokoju zagadek. Planujemy opracować zadania na 45 minut.  Escape room  będzie także opracowany w wersji elektronicznej na platformie genially.
W naszym projekcie znajdzie się też miejsce na opracowanie scenariusza przedstawienia szkolnego opartego na micie o  Prometeuszu. Zaczniemy od zajęć darmowych, a zakończymy na gotowym scenariuszu. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Pierwsze nagrania powstały już w październiku, strona wraz z materiałami będzie  udostępniona na początku stycznia. Pokój zagadek w wersji internetowej zostanie  ukończony w styczniu ,  a w przestrzeni szkolnej w lutym. Ćwiczenia darmowe i pracę nad etiudą zaczniemy w  grudniu . Przedstawienie będzie gotowe w kwietniu. Chcemy, aby wśród widowni znaleźli się rodzice i mieszkańcy dzielnicy Wełnowiec.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego lub hybrydowego opracujemy spotkania na platformie, będziemy raz w tygodniu  spotykać się w szkole lub w MDK, znaczna część prac ujętych w naszym  projekcie ,  będzie dostępna w Internecie.  
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Moi uczniowie:
- powtórzą wiadomości o mitach,
- opracują materiały multimedialne, które ułatwią naukę przed maturą , 
- poćwiczą umiejętności budowania spójnej, przemyślanej wypowiedzi ustnej ,
- rozwiną umiejętności tworzenia notatek, opracowywania materiałów multimedialnych, 
- poznają, czym są prawa autorskie, licencje CC, 
- poszukają nawiązań do mitologii w tekstach kultury różnych epok, 
-  poprzez dramę i inscenizację wybranego mitu  skupią  się nad ponadczasowej , uniwersalnej wymowie tekstu, 
- uatrakcyjnią zajęcia lekcyjne dla innych uczniów poprzez opracowanie nowoczesnych środków dydaktycznych.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Jeśli uda nam się pozyskać środki finansowe zakupimy przedmioty potrzebne do pokoju zagadek (lampy, materiały biurowe, stroje) .
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz pomysł  zasługuje na uwagę bo jest wszechstronny, utrwala wiedzę z literatury, uczy poszukiwania różnych kontekstów do interpretacji dzieła, pokazuje uniwersalność mitów, zaprasza do  poszukiwanie ciekawych  form przekładu intersemiotycznego, zachęca do ćwiczenia umiejętności budowania spójnej, uporządkowanej wypowiedzi. 

Szkoła

Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących im.mjr Henryka Sucharskiego

Adres

Józefowska 32, 40-144 Katowice

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów