Numer projektu: 340
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Aplikacje mobilne wspierające zdrowy styl życia.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Korzystanie ze smartfonów stało się stałym elementem, bez którego młodzież, ale nie tylko, nie wyobraża sobie funkcjonowania w życiu codziennym. Dlaczego tego zjawiska nie wykorzystać?! Głównym celem działań projektowych jest zachęcenie do aktywności, zdrowego odżywiania, odpowiedniego nawodnienia organizmu, reagowania w przypadku pojawienia się niepokojących objawów zdrowotnych itp., poprzez zachęcenie uczniów do korzystania z aplikacji wspierających zdrowy styl życia i codzienne dbanie o zdrowie. Zwiększenie świadomości istnienia i możliwości działania takich aplikacji.
Plan działania

Plan działania

Grupa projektowa  będzie prowadzić akcję edukacyjną  poprzez prezentację połączoną z zachęcaniem do używania aplikacji już funkcjonujących w szeroko pojętej dziedzinie zdrowego stylu życia. Uczniowie  będą mogli wypróbować aplikacje pomagające śledzić codzienną aktywność lub przeprowadzić trening w ulubionej dyscyplinie, aplikacje służące do obliczania kalorii i kontroli wagi, aplikacje pomagające w utrzymaniu odpowiedniego nawodnienia organizmu, oraz aplikacje dotyczące różnych nieprawidłowości zdrowotnych na które należy zareagować. Następnie grupa projektowa we współpracy z nauczycielami informatyki ogłosi konkurs do którego będzie można zgłosić pomysł na  własną aplikację wspierającą zdrowy styl życia. Działania będą prowadzone w ramach edukacji zdrowotnej na lekcjach wychowania fizycznego i godzin z wychowawcą ( uczestnicy grupy projektowej będą zapraszani do poszczególnych klas). Aplikacje będą również prezentowane w szkolnych mediach społecznościowych: Facebooku, stronie: "Wirtualny trener personalny" prowadzonej na platformie moodle, stronie: "Z wirusem się liczymy, ale ćwiczymy". Warunkiem uczestnictwa w konkursie będzie wypróbowanie aplikacji przez grupę uczniów lub klasę. Jeżeli ktoś nie ma umiejętności, aby samodzielnie aplikację zrobić, może do konkursu zgłosić pomysł, a nauczyciele informatyki pomogą w realizacji. Ogłoszenie wyników konkursu, połączone z prezentacją najlepszych aplikacji odbędzie się jako event poświęcony zdrowemu stylowi zdrowia, a wynik opublikowane z lokalnej prasie.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Nr3 w Olkuszu. Rozpoczęcie akcji edukacyjno-informacyjnej, oraz ogłoszenie konkursu będzie związane z obchodami  Dnia Walki z Otyłością czyli 24 października 2022.  Do poszczególnych klas będą zapraszani uczniowie z grupy projektowej od listopada do końca marca według ustaleń z wychowawcami i nauczycielami Wychowania Fizycznego. Zgłoszenia do Konkursu na Najlepszą Aplikację Wspierającą Zdrowy Styl Życia  będą przyjmowane do końca kwietnia, a rozstrzygnięcie nastąpi w maju.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Jeżeli zostanie wprowadzona nauka zdalna, nie tylko nie przeszkodzi to w prowadzeniu działań projektowych, ale wręcz będzie sprzyjało praktycznemu wykorzystaniu aplikacji mobilnych przez każdego ucznia i nauczyciela. Modyfikacji jedynie może ulec sposób prezentacji aplikacji w klasach, którą zastąpi prezentacja na platformie Teams w czasie zajęć online, oraz podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników również online.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy grupy projektowej wyszukają, przygotują i zaprezentują  aplikacje wspierające zdrowy styl życia w mediach społecznościowych szkoły doskonaląc swoje umiejętności informatyczne, oraz w przypadku demonstrowania aplikacji treningowych- umiejętności sportowe. Będą prezentować w klasach dwójkami, trójkami, czyli będą doskonalić współdziałanie w zespole i umiejętności wystąpień publicznych. W ramach ogłoszonego konkursu młodzież będzie pogłębiać wiedzę i umiejętności informatyczne i programistyczne, oraz wiedzę na temat szeroko pojętego zdrowego stylu życia
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Środki pieniężne zostaną przeznaczone  na materiały promujące projekt i konkurs: plakaty, ulotki, itp. Zostaną również zakupione dyplomy i nagrody dla zwycięzców konkursu na najlepszą aplikację.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Wykorzystując nowoczesną technologię skierujemy zainteresowanie młodzieży na aktywność, zdrowe odżywianie, właściwe nawodnienie organizmu i na umiejętność prawidłowego reagowania na ewentualne, pojawiające się objawy chorobowe. W myśl zasady: Jeżeli z czymś nie ma sensu walczyć (powszechne używanie smartfonów przez młodzież), wykorzystaj to do osiągnięcia pozytywnych celów!  Tak będzie z aplikacjami wspierającymi zdrowy styl życia.

Szkoła

Zespół Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana

Adres

Nullo 32, 32-300 Olkusz

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów