Numer projektu: 932
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

One nam, my im. Pomoc dla Staruszkowa.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Naszym głównym celem jest wielopoziomowa pomoc w prowadzeniu domu spokojnej starośći dla psów "Staruszkowa",  którego opiekunem jest Pani Krystyna  Seemayer. Znajduje się on niedaleko naszej szkoły w Krzewiu Małym.
Zadanie nasze polega na zebraniu mokrej karmy. Kolejny cel, jaki nam przyświeca, to zbiórka funduszy na leczenie pensjonariuszy oraz fizyczna pomoc w opiece nad zwierzętami Staruszkowa.

Plan działania

Plan działania

Plan działań:
 1. Zaplanowanie strategiI podjętych działań.
  • Ustalenie terminów i zakresu podjętych przedsięwzięć
  • Nawiązanie współpracy z Lecznicą  dla zwierząt ERJOT, w kórej są leczone zwierzęta Pani Krysi.
  • Przygotowanie ulotek informacyjnych oraz plakatów dla uczniów naszej szkoły i mieszkańców miasta .
  • Zamieszczenie informacji na stonie szkolnej i facebooku.
  • Przydział obowiązków.
  • Cykliczne informowanie w portalach internetowych o postępach naszych działań.
 2. Organizacja zbiórki karmy pt.: "Puszka dla staruszka".
 3. Zgromadzenie fantów na loterię, z której dochód przeznaczony będzie na leczenie.
 4. Przeprowadzenie loterii fantowej.
 5. Własnoręczne przygotowanie rzeczy na "Staruszkowe stoisko":
  • Koszulki z własymi pomysłami nadruków
  • bransoletki ze sznurka woskowanego
  • świeczki z wprasowaną grafiką
  • filcusie, wykonane metodą filcowania na sucho
  • breloczki
 6. Przygotowanie  i prowadzenie "Staruszkowego stoiska", z którego dochód przeznaczony zostanie na leczenie zwierząt.
 7. Przekazanie zebranych funduszy do lecznicy   dla zwierząt ERJOT.
 8. Przekazanie zebranej karmy opiekunce Staruszkowa
 9. Pomoc w opiece (według potrzeb opiekunki).
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Mijecem prowadzenia akcji jest przede wszystkim nasza szkoła Zespół Szkoł im. Św. Jadwigi Śląskiej oraz miasto Wleń. Przygotowanie materiałów na loterię i do sklepiku odbywać się będzie na lekcjach wychowawczych oraz na zajęciach terapii pedagogicznej.
Działania podejmiemy zgodnie z planem:
 1. Akcja "Puszka dla staruszka"- cały rok szkolny.
 2. Ulotki i plakaty informacyjne oraz informacje w internecie o akcji - styczeń 2020
 3. Zbiórka fantów na loterię - styczeń 2020
 4. Loteria fantowa - koniec stycznia 2020
 5. Przygotowanie materiałów sprzedażowych na "Staruszkowe stoisko" - luty/marzec 2020
 6. Sprzedaż rękodzieła na "Staruszkowym stoisku" marzec/kwiecień.
 7. Przekazanie funduszy na leczenie - kwiecień 2020
 8. Przekazanie karmy oraz pomoc opiekunce zwierząt zgodnie z potrzebami.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie biorący udział w projekcie będą odpowiedzialni za wszystkie działania projektowe, czyli:
 1. przygotowanie materiałów  informacyjnych
 2. zbiórkę karmy i fantów
 3. Własnoręczne wykonanie bransoletek, breloków, filcowych figurek, nadruków na świecch i kolszulkach
 4. Przekazywanie na bieżąco informacji o postępach akcji w internecie
 5. Pomoc fizyczna w opiece nad zwierzętami starszymi i chorymi.
Uczestnicy posiądą umiejętności:
 • planowania, 
 • szydełkowania,
 • posługiwania się wiertarką akumulatorową,
 • tworzenia materiałów informacyjnych,
 • współpracy w grupie i odpowiedzialności za podjęte działania,
 • rozwiną swoją strefę emocjonalną, będą bardziej empatyczni,
 • tworzenia rękodzieła (wykonywania biżuterii, filcowania na sucho),
 • projektowania,
 • niesienia pomocy słabszym.
Ważnym celem naszego projektu jest również wyposażenie uczniów w poczucie sprastwa oraz zwiększenie wiary we własne możliwości, poczucie satysfakcji z zaangażowania w ważne sprawy i własnoręczne przygotowanie rzeczy do sprzedaży.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Potrzebujemy funduszy na zakup:
 • półfabrykatów do wykonania brleków, bransoletek,
 • wełny czesankowej, 
 • igieł do filcowania,
 • koszulek,
 • drukarkę,
 • świec,
 • papieru do naprasowanek na koszulki,
 • nagrody dla uczniów na zakończenie projektu.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Bo jak nie my, to kto?
Atutem naszego projektu jest fakt, iż uczniowie samodzielnie wykonają prace do sprzedaży. Swoim przedsięwzięciem zaangażują w pomaganie wszystkich uczniów naszej szkoły i mieszkańców miasta. Publikując informacje w internecie "zarażą pomaganiem większą liczbę osób ". 
Ponadto zdobędą umiejętnośći, które rzadko są realizowane w szkołach, takie jak szydełkowanie, korzystanie z urządzeń do majsterkowania.
Opis realizacji

Opis realizacji

Tak naprawdę projekt wciąż ewoluował. Powstawały nowe pomysły, dodatkowe zadania. Na stoisku pojawiły się jeszcze ciasta do sprzedaży. Mieliśmy to szczęście, że większość czynności projektowych zrealizowaliśmy przed zamknięciem szkół.
W izolacji narodził się pomysł dodatkowej, edukacyjnej ścieżki działań.  
W tym celu nawiązaliśmy kontakt z trenerką psów, twórczynią serii "Stop the 77" na stronie thefamilydog.com. Zajęliśmy się przygotowaniem materiałów polskojęzycznych wzorując się  na serii  "stop the 77" w celu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
ULOTKA 1
ULOTKA 2
Skorzystaliśmy z materiałów z internetu, które posłużyły nam jako materiał edukacyjny zwiększający świadomość dzieci i rodziców. Film i ulotki informacyjne dotyczyły właściwych zachowań i takiego traktowania zwierząt, by uniknąć sytuacji zagrażających zdrowiu ludzi a co za tym idzie bezdomności zwierząt.   

Z najważniejszych zrealizowanych zadań wymienię:
 1. Akcja informacyjna,
 2. Zbiórka karmy,
 3. Własnoręczne przygotowanie figurek, bransoletek oraz koszulek na stoisko,
 4. Zorganizowanie loterii fantowej i stoiska,
 5. Internetowe aukcje na Bazarku dla Staruszkowa  - link do strony,  
 6. Ścieżka edukacyjna dla dzieci i dorosłych - film i ulotki  zamieszczone na stronie szkolnej zs.wlen.pl
 7. Przekazanie zgromadzonych środków Lecznicy Weterynaryjnej ERJOT.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

W zasadzie nie mieliśmy większych problemów z realizacją projektu. Rozpoczęliśmy wcześniej niż zakładał plan działań i to uratowało, nasz projekt.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

 Uczniowie biorący udział w projekcie zdobyli wiele umiejętności.  Poznali wiele nowych aplikacji, które służyły im do prac graficznych podczas  promocji przedsięwzięć. Mieli okazję popracować nad językiem angielskim tłumacząc ulotki. Niektórzy odkryli nowe pasje (filcowanie) i posiedli nowe umiejętności (planowania, projektowania, pracy zespołowej, szydełkowania, tworzenia rękodzieła - bransoletki, breloki). Nauczyli się współpracy w grupie, odpowiedzialności, poprawili relacje z rówieśnikami. Przez podjęte zadania wiedzieli, że są ważni, docenieni i potrzebni. Czuli dumę z niesienia pomocy,  odczuwali satysfakcję z zaangażowania w ważne sprawy i własnoręcznie przygotowanych rzeczy do sprzedaży (plakaty, ulotki, organizacja loterii, stoiska, wykonanie nadruków na świecach i koszulkach). 


Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Pomogliśmy w opiece nad podopiecznymi hospicjum dla zwierząt "Staruszkowo" w Krzewiu Małym.
Dzięki naszej akcji wzrosła świadomość właściwego postępowania ze zwierzętami. Uczniowie i dorośli wiedzą jakich zachowań należy unikać  w kontaktach z psami i jak właściwie się nimi opiekować. 
Akcje charytatywne uczą empatii i wrażliwości społecznej. Aukcje internetowe poszerzyły grono osób zainteresowanych działalnością szkoły. Są reklamą naszego miasta i lokalnej społeczności.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Wszystkie, nawet najmniejsze działania były niezwykle istotne, gdyż doprowadziły do  realizacji naszego przedsięwzięcia. Zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Jak przeczytacie nasz plan, sami przyznacie rację. Zadań mnóstwo.
Licytacja w internecie okazała się strzałem w dziesiątkę. Uzyskana kwota okazała się przekraczać nasze najśmielsze oczekiwania. Uczniowie, którzy wykonali figurki byli niezwykle dumni, iż ktoś docenił ich zaangażowanie, oferując wyższe niż spodziewane kwoty. Z samych licytacji zebraliśmy 1200 zł. Z kwotą zebraną na stoisku uzyskaliśmy 1600 zł. 
Jesteśmy dumni z "Certyfikatu dobroczynności", który otrzymaliśmy od Lecznicy Weterynaryjnej Erjot z Jeleniej Góry.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Elastyczność podczas prowadzenia działań i otwartość na pomysły uczniów jest niezwykle istotna. 
Internet daje ogromne możliwości, z których jak nauczyciele jesteśmy zobligowani korzystać, by dotrzymać kroku młodzieży.
Jak już wspomniałam wcześniej, przenieśliśmy sprzedaż do internetu, co zwiększyło powodzenie akcji, pokazało nowe możliwości organizacyjne.
Przedsięwzięcie podjęłam z moją klasę wychowawczą. Okazało się, że inni uczniowie, widząc nasz warsztat pracy, zgłosili chęć pomocy i zaangażowali się w przygotowanie filcowych figurek. Niektórzy złapali bakcyla filcowania na sucho i rozwijają swoją nową pasję. Powstał pomysł organizacji w przyszłym roku szkolnym warsztatów filcowania na sucho.
Prace ręczne są nieocenione w nawiązywaniu relacji, prowadzenia rozmów, podejmowania tematów, na które zwyczajnie nie ma czasu w szaleństwie szkolnej egzystencji. Uczniowie często potrzebują czasu, by się otworzyć. "Szkolne koło gospodyń wiejskich :)" umożliwia to w 100 %, w sposób naturalny i spontaniczny.

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Przenieśliśmy sprzedaż wykonanych ręcznie filcowych figurek oraz koszulek, których nie zdążyliśmy sprzedać, do internetu. Założyliśmy stronę na Facebooku "Bazarek na Staruszkowo". Opracowaliśmy regulamin, otrzymaliśmy zgodę i "błogosławieństwo"  pani Krysi. 
Jesteśmy niepocieszeni, że nie doszły do skutku nasze wyjazdy wolontariackie. Transport załatwiony, chętne dzieciaki z całej szkoły, a tu klops. Zakaz wyjazdów. No cóż, myślę, że "po wszystkim" pojedziemy do naszych psich staruszków.

Szkoła

Zespół Szkól im. Św. Jadwigi Śląskiej

Adres

Dworcowa 10, 59-610 Wleń

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów