Numer projektu: 1075
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Polonistyczna Pracownia Lego

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Zadaniem grupy projektowej będzie stworzenie repetytorium związane z epokami literackimi, które będzie zobrazowane mapami myśli oraz fotografiami scen ułożonych z klocków Lego. 

Realizując ten projekt, chcę:
- stworzyć wraz z nimi bazę materiałów, które będą mogli udostępnić kolejnym klasom;
- pracować z klasami za pomocą przekładu intersemiotycznego, który wspomaga proces zapamiętywania;
- zachęcić do poszukiwania nieszablonowych rozwiązań;
- zmotywować uczniów do regularnych powtórek przed maturą.

Efekty naszej pracy będziemy regularnie dokumentować oraz publikować na stronie Facebookowej projektu. Na sam koniec stworzymy z naszych materiałów publikację, którą udostępnimy w internecie. 
Plan działania

Plan działania

Plan zakłada:
- zebranie treści, które chcemy przedstawić w repetytorium;
- regularne wykonywanie zdjęć oraz skanów prac (budowli Lego oraz map myśli);
- promocja projektu w internecie, a także publikacja materiałów; 
- w ramach podsumowania - zebranie wszystkiego oraz wydanie e-booka.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania naszych grup projektowych będą realizowane na wyznaczonych lekcjach, podczas omawiania lektur, głównych prądów epoki oraz powtórzeniowych. Część zadań można będzie też realizować w domu (np. publikacja na portalach społecznościowych, promocja repetytorium). Projekt będzie trwał do końca roku szkolnego. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie nauczą się:
- wybierać najważniejsze treści z omawianych lektur i epok oraz przedstawiać je w sposób zrozumiały dla swoich rówieśników;
- tworzenia, publikacji  oraz promocji materiałów cyfrowych; 
- prowadzenia profilu na portalach społecznościowych; 
- dokonywania przekładu intersemiotycznego;
- interpretacji utworów literackich w formie "rzeźb" Lego;
- planowania oraz regularnej pracy w ramach realizowania projektu.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Środki chcemy przeznaczyć na zakup zestawów klocków Lego oraz promocję projektu w internecie. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Metoda Lego Logos jest jedną z metod wykorzystywanych zazwyczaj w szkole podstawowej, a nie w ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej. Uczniowie, realizując projekt, będą mieli okazję aktywnie zapamiętywać poznawane treści oraz tworzyć materiały przydatne innym. Projekt łączy ze sobą elementy kultury popularnej - bliskiej uczniom - z treściami wymaganymi na maturze oraz umiejętnościami przydatnymi w dorosłym życiu. Praca w tego rodzaju przedsięwzięciu może ich sporo nauczyć oraz rozwinąć ich umiejętności interpretacyjne.

Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

Adres

Książąt Pomorskich 16-18, 81-749 Sopot

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów