Numer projektu: 1075
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Polonistyczna Pracownia Lego

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Zadaniem grupy projektowej będzie stworzenie repetytorium związane z epokami literackimi, które będzie zobrazowane mapami myśli oraz fotografiami scen ułożonych z klocków Lego. 

Realizując ten projekt, chcę:
- stworzyć wraz z nimi bazę materiałów, które będą mogli udostępnić kolejnym klasom;
- pracować z klasami za pomocą przekładu intersemiotycznego, który wspomaga proces zapamiętywania;
- zachęcić do poszukiwania nieszablonowych rozwiązań;
- zmotywować uczniów do regularnych powtórek przed maturą.

Efekty naszej pracy będziemy regularnie dokumentować oraz publikować na stronie Facebookowej projektu. Na sam koniec stworzymy z naszych materiałów publikację, którą udostępnimy w internecie. 
Plan działania

Plan działania

Plan zakłada:
- zebranie treści, które chcemy przedstawić w repetytorium;
- regularne wykonywanie zdjęć oraz skanów prac (budowli Lego oraz map myśli);
- promocja projektu w internecie, a także publikacja materiałów; 
- w ramach podsumowania - zebranie wszystkiego oraz wydanie e-booka.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania naszych grup projektowych będą realizowane na wyznaczonych lekcjach, podczas omawiania lektur, głównych prądów epoki oraz powtórzeniowych. Część zadań można będzie też realizować w domu (np. publikacja na portalach społecznościowych, promocja repetytorium). Projekt będzie trwał do końca roku szkolnego. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie nauczą się:
- wybierać najważniejsze treści z omawianych lektur i epok oraz przedstawiać je w sposób zrozumiały dla swoich rówieśników;
- tworzenia, publikacji  oraz promocji materiałów cyfrowych; 
- prowadzenia profilu na portalach społecznościowych; 
- dokonywania przekładu intersemiotycznego;
- interpretacji utworów literackich w formie "rzeźb" Lego;
- planowania oraz regularnej pracy w ramach realizowania projektu.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Środki chcemy przeznaczyć na zakup zestawów klocków Lego oraz promocję projektu w internecie. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Metoda Lego Logos jest jedną z metod wykorzystywanych zazwyczaj w szkole podstawowej, a nie w ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej. Uczniowie, realizując projekt, będą mieli okazję aktywnie zapamiętywać poznawane treści oraz tworzyć materiały przydatne innym. Projekt łączy ze sobą elementy kultury popularnej - bliskiej uczniom - z treściami wymaganymi na maturze oraz umiejętnościami przydatnymi w dorosłym życiu. Praca w tego rodzaju przedsięwzięciu może ich sporo nauczyć oraz rozwinąć ich umiejętności interpretacyjne.
Opis realizacji

Opis realizacji

Nie udało nam się w pierwszym etapie zdobyć grantu, dlatego na początku należało zebrać potrzebny materiał, czyli klocki Lego. Udało się zorganizować kilka skrzynek klocków z różnych serii, które lider projektu - Agnieszka Kopacz - posegregowała i przywiozła do szkoły. 

Kolejnym etapem było tworzenie budowli. Zajęli się tym licealiści, którzy przez kilka godzin tworzyli różnorodne układanki związane z dziełami literackimi, motywami i pojęciami niezbędnymi do zdania egzaminu dojrzałości. Zdarzały się także motywy uniwersalne, które pojawiają się na egzaminie po 8 klasie. 

Ostatnim elementem był opis prac. Klasy 1. liceum oraz 8 SP miały za zadanie opisać budowlę, jej symbolikę, ukryty przekaz oraz powiązać z tekstem literackim. Swoje prace wysyłali za pośrednictwem Dokumentów Google.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Był to przede wszystkim czas oraz fakt, że projekt był realizowany w dwóch, znacznie oddalonych od siebie szkołach. W jednej z nich polonistka nie posiada własnej sali, w której mogłoby być zbierane Lego. Uczniowie na początku nie do końca wiedzieli też, w jaki sposób wykorzystywać klocki, jakie możliwości daje to narzędzie.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie ćwiczyli różnorodne kompetencje. Tworzenie budowli z klocków Lego pozwalało na kształcenie umiejętności przekładu intersemiotycznego, a także konceptualizacji abstrakcyjnych pojęć. Dzięki niestandardowym klockom mogli łączyć ze sobą motywy z różnych epok, kojarzyć je z nowymi obrazami, tekstami. Opis - tworzony już w edukacji zdalnej - uczniów nauczył pracować w chmurze, wybierać interesujące ich obrazy oraz edytować tekst na komputerze. Pozwalał także utrwalić najważniejsze pojęcia, przypomnieć treść lektur z danego roku szkolnego.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Społeczność szkolna chętnie zaangażowała się w sam projekt, ale zebranie klocków wzbogaciło także metody stosowane przez pozostałych nauczycieli. Pracownia stała się dostępna dla wszystkich chętnych, którzy chcieli budować.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jako lider projektu jestem dumna z tego, jak poszczególni uczniowie przekonali się, że język polski może być prowadzony niestandardowo oraz zaangażowali się w realizację projektu. Licealiści składający poszczególne budowle cieszyli się, odpoczywali w trakcie zajęć, jednocześnie przypominali sobie ważne informacje, które będą mogli wykorzystać na egzaminie dojrzałości. Pracownia wzbogaciła się o nowe narzędzia, a cała akcja sprawiła, że uczniowie sami zaczęli przynosić klocki, które umożliwiły rozwój. 
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Warto przed pierwszą lekcją pokazać przykładowe budowle wraz z opisem. Poćwiczyć wymyślanie symboli oraz omówić po krótce sam materiał, który ma być podstawą do tworzenia autorskich zestawów. 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Powstało zdecydowanie mniej budowli niż było pierwotnie założone, uczniowie ze szkoły podstawowej musieli do realizacji wykorzystywać własne klocki lub generator online.

Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

Adres

Książąt Pomorskich 16-18, 81-749 Sopot

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów