Numer projektu: 1244
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Bajtle & TIK

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Szybkie tempo zmieniającego się świata, a z nim postęp technologiczny wdrażany do różnych gałęzi przemysłu skłonił zespół projektowy do opracowania działań, których celem jest rozwijanie kreatywności, wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności współpracy w zespołach międzypokoleniowych (właśnie w takich grupach zawodowych w przyszłości będą pracowali). Oprócz celu głównego projekt wskazuje ciekawą formę spędzania wolnego czasu zarówno z rówieśnikami jak i rodzicami czy dziadkami wykorzystując nowoczesne technologie. Pomysł polega na tym, by przygotować i przeprowadzić zajęcia warsztatowe dla różnych grup wiekowych z wykorzystaniem długopisu 3D. Grupa projektowa tak zaplanowała swoje działania, by rozwijały umiejętności, które przydatne są w różnych dziedzinach edukacji szkolnej. Oczekiwane efekty po realizacji pomysłu to: 
grupa projektowa - potrafi zaplanować i przeprowadzić warsztaty dla różnych grup oraz przygotować materiały potrzebne do przeprowadzenia tych warsztatów, zgodnie współpracuje ze sobą podczas przygotowywania poszczególnych działań oraz z uczniami w różnym wieku i osobami dorosłymi podczas warsztatów, odważnie podejmuje działania wymagające wystąpień publicznych, zespołowo przygotowuje materiały do publikacji na stronę szkoły, umiejętnie korzystają z TIK, efektywnie zarządzają czasem w planowaniu i realizacji działań, efektywnie angażują się w działania publiczne,
uczestnicy projektu - znają nowinki TIK i umiejętnie z nich korzystają, tworzą modele przestrzenne wielokolorowe, zgodnie współpracują podczas warsztatów, z uwagą słuchają instrukcji i wskazówek, wykorzystują nowinki technologiczne do wspólnej zabawy i ciekawego spędzania czasu w grupie rówieśniczej lub środowisku rodzinnym, wykonują własne modele przestrzenne lub zaproponowane przez innych.
Plan działania

Plan działania

1. Styczeń – opracowanie projektu warsztatów dla poszczególnych grup docelowych, przygotowanie szablonów modeli, wykonanie modeli na kiermasz.
2. Styczeń – przeprowadzenie warsztatów dla seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka.
3. Luty - przeprowadzenie warsztatów dla uczniów ze spektrum Autyzmu i zespołem Aspergera w ramach obchodów Światowego Dnia Autyzmu pod hasłem "to nie magia, to ja".
3. Marzec – przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klasa 1-3 na powitanie wiosny, konkurs na najzabawniejszą Marzannę.
4. Kwiecień - spotkanie ze społecznością lokalną w ramach Dnia Otwartego Szkoły. Propagowanie ciekawego spędzania wolnego czasu. Hasło przewodnie - ICT dla każdego.
5. Maj - podsumowanie działań grupy projektowej, przygotowanie prezentacji, publikacja podsumowania na stronie internetowej szkoły.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi w Mysłowicach oraz w MOK w Mysłowicach zgodnie z opracowanym planem działań.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy grupy projektowe odpowiedzialni będą za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów, przygotowanie i wydruk szablonów z wykorzystaniem programu graficznego i laptopów uczniowskich, wykonanie modeli o tematyce świątecznej oraz sprzedaż w celu pozyskania środków finansowych na zakup filamentów, opracowanie prezentacji multimedialnej w formie podsumowania. Podczas pracy nad projektem uczniowie nabędą umiejętności organizacyjne, nauczą się planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów, rozwiną umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Przeprowadzając warsztaty dla różnych grup wiekowych nabędą umiejętność nawiązywania relacji interpersonalnych oraz pokonają lęk przed publicznymi wystąpieniami. Rozwiną w sobie kreatywność i wyobraźnię przestrzenną oraz przedsiębiorczość.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Ewentualna wygrana zostanie przeznaczona na zakup długopisów 3D wraz z zestawem filamentów, które są potrzebne jako narzędzie do realizacji poszczególnych działań pomysłu.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Społeczność szkolna, podczas rozmów na temat TIK wymienia tablet, laptop czy smartfon. Sposób wykorzystania tych przedmiotów ich zdaniem to: oglądanie filmików, kontakty na portalach społecznościowych, granie w gry. W taki też sposób najczęściej spędzają swój wolny czas. Poprzez  realizację pomysłu chcemy pokazać uczniom oraz osobom dorosłym, że jest coś więcej niż wymienione wyżej przedmioty. Zabawa z długopisem 3D to nie tylko ciekawa forma spędzania wolnego czasu, ale też i nauka. Można tworzyć szablony na komputerze lub rysując je odręcznie i przekształcać w modele przestrzenne, jak również od razu tworzyć przestrzenne kształty doskonaląc przy tym umiejętności manualne, wyobraźnię przestrzenną, koncentrację uwagi czy precyzję. Wyjątkowe jest to, że - cytując hasło jednych z planowanych warsztatów - "to nie magia, to Ja"- w zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy i osiągać sukces, niezależnie od wieku ponieważ długopis jest prosty w obsłudze, a powstające za jego pomocą cudeńka zachwycają i rozbudzają ciekawość innych, którzy pytają - jak to zrobione?

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Henryka Sienkiewicza w Mysłowicach

Adres

ks. kard. A. Hlonda 14, 41-412 Mysłowice

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów