Numer projektu: 1055
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Nie bądź THANOSEM!

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Szczególnie bliskie naszemu sercu są losy naszej planety, dlatego też nasz projekt związany będzie z ekologią. Zależy nam na uświadamianiu młodych ludzi, co mogą zrobić dla Ziemi. Jak niewielkie zmiany przyzwyczajeń mogą mieć wpływ na poprawę kondycji naszego środowiska.  Chcemy zwiększyć swiadomość ekologiczną naszych uczniów i mieszkańców Wlenia, co przyczyni się do podejmowania zachowań proekologicznych. Zwięszy czystość powietrza, którym oddychamy. Uświadomić szkodliwość używania worków foliowych oraz konieczność oszczędzania wody i prądu.
Plan działania

Plan działania

Planujemy podjąc następujące działania:
 1. Spotkanie organizacyjne i przydział zadań.
 2. Organizacja konkursu ekologicznego dla klas 4-8.
 3. Przygotowanie kampanii informacyjnej: 
 • Jak człowiek niszczy świat?
 • Co zrobić, by pomóc planecie?
3. Podjęcie działań praktycznych - szycie toreb zakupowych z pozyskanego niepotrzbnego już materiału
4. Akcja rozdawania toreb przed lokalnymi sklepami. 
5. W oparciu o materiały informacyjne pozyskane z internetu przeprowadzimy akcję "ulotkową" w naszej szkole i mieście:
 • Palenie w piecu matodą "od góry".
 • Jak oszczędzić wodę.
 • Jak oszczędzić energię.
 • Gdzie trafiają śmieci?
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

 Akcją obejmiemy uczniów naszej szkoły oraz mieszkańców naszego miasta. Działania będą prowadzone na terenie szkoły oraz miasta Wleń. Przygotowanie materiałów odbywać się będzie na lekcjach wychowawczych.
 
 1. Informacj o zbiórce materiałów na torby w internecie.koniec stycznia 2020
 2. Konkurs ekologiczny - marzec 2020
 3. Przygotujemy prelekcje filmowe dotyczące zanieczyszczenia Ziemi.( klasy 1-8) - luty 2020
 4. Zgromadzimy informacje potrzebne do wydruku ulotek (marzec 2020)
 • Palenie w piecu matodą "od góry".
 • Jak oszczędzić wodę.
 • Jak oszczędzić energię.
 • Gdzie trafiają śmieci? 
4. Szycie toreb  - kwiecień 2020.
5. Rozdawanie gotowych toreb. maj 2020.
6. Podsumowanie akcji maj 2020.

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

 Uczniowie biorący udział w projekcie będą odpowiedzialni za wszystkie działania projektowe, czyli:
 1. Zamieszczenie Informacj o zbiórce materiałów na torby w internecie.k
 2. Wyszukanie w internecie i przygotowanie  prelekcji filmowych dotyczących zanieczyszczenia Ziemi.( klasy 1-8) 
 3. Planowania i organizacji konkusów.
 4. Zgromadzienie informacji potrzebnych do wydruku ulotek:
  1. Palenie w piecu matodą "od góry".
  2. Jak oszczędzić wodę.
  3. Jak oszczędzić energię.
  4. Gdzie trafiają śmieci? 
 5.  Szycie toreb
5. Rozdawanie gotowych toreb. 
Uczestnicy posiądą umiejętności:
 • planowania działań,
 • korzystania z maszyny do szycia,
 • projektowania,
 • tworzenia materiałów informacyjnych,
 • współpracy w grupie i odpowiedzialności za podjęte działania,
 • integracji w zespole klasowym,
 • poszerzą swoją wiedzę z zakresu ekologii,
 • podejmą działania proekologiczne w życiu codziennym,
 • Podniosą swoją świadomość ekologiczną.


Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zakup ekologicznych przedmiotów codziennego użytku:
 • papierowe słomki,
 • papierowe kubki,
 • drewniane łyżki,
 • nagrody w konkursie ekologicznym,
 • nagrody dla uczniów na zakończenie projektu.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Wyjątkowy projekt, ponieważ jego temat jest wyjątkowo ważny. Oryginalny, ponieważ sami uszyjemy ekologiczne torby, wielokrotnego użytku.

Szkoła

Zespół Szkól im. Św. Jadwigi Śląskiej

Adres

Dworcowa 10, 59-610 Wleń

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów