Numer projektu: 237
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Programować każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej ...

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

W związku z dużym zainteresowaniem nauką programowania już po raz kolejny wychodzimy z inicjatywą prowadzenia lekcji kodowania w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych - to główny cel naszego projektu.

Efekty, jakie chcemy osiągnąć, realizując to przedsięwzięcie:   

1. Nauka programowania w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów naszej szkoły oraz okolicznych szkół podstawowych. 
2. Możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów z programowania w ramach Lokalnej Akademii Sieciowej Cisco.
3. Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim ukierunkowanym zawodowo w branży informatycznej.
4. Kształcenie umiejętności kreatywnego myślenia oraz uatrakcyjnienie procesu nauczania.
5. Skupienie uwagi uczniów na zawodzie przyszłości jakim jest programista.
6. Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły oraz promocja aktywnych metod nauczania i uczenia się co ma niewątpliwy wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku szkoły oraz jej prestiżu.
7. Wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas egzaminów z kwalifikacji zawodowych obejmujących zawody: technik informatyk oraz technik programista.
8. Wykorzystując narzędzia e-learningowe (m.in. platforma NETACAD) przystosowane do pracy dla osób z różnymi niepełnosprawnościami dajemy możliwość naszym uczniom rozwijanie swoich zainteresowań związanych z szeroko pojętym programowaniem. 

Plan działania

Plan działania

Zainteresowane szkoły podstawowe już zostały powiadomione, że w roku szkolnym 2019/2020 zajęcia pozalekcyjne z programowania również będą miały miejsce w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku. Umieściliśmy również precyzyjne informacje na stronie internetowej szkoły (kliknij tutaj)
Odbyliśmy już kilkanaście spotkań z grupami młodzieży szkół podstawowych (klasy 7 i 8) z terenu powiatu przeworskiego. Mamy ponad 50 chętnych uczniów, lecz  stan codziennie się zmienia i chętnych ciągle przybywa. Grupy są już wstępnie wydzielone (dwie grupy w danym dniu przez cały tydzień (pn-pt)). Zajęcia prowadzić będzie 8 uczniów klas Technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk oraz jeden nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych - opiekun zajęć pozalekcyjnych.
Uczniowie szkół podstawowych dostarczą niezbędne zgody rodziców wymagane do uczestnictwa w zajęciach, nasza szkoła zapewni bezpieczeństwo i opiekę w każdym dniu w godzinach trwania zajęć. Zajęcia zaczynamy początkiem grudnia, wygasimy do końca kwietnia z uwagi na egzaminy: maturalny oraz z kwalifikacji zawodowych. W kolejnym roku szkolnym również będziemy kontynuować nasze przedsięwzięcie jeszcze w większym zakresie i spektrum tematycznym.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania związane z naszym projektem prowadzimy już od trzech lat w związku z wielkim zainteresowaniem nauką programowania wśród młodzieży szkół podstawowych. Młodzież okolicznych szkół podstawowych uczymy programować w naszej szkole tj. Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. Zajęcia odbywają się po lekcjach w godzinach 15.00-16.00 od poniedziałku do piątku dla 6 grup ćwiczeniowych (każda po 15 osób). Zajęcia rozpoczynamy początkiem grudnia a kończymy ostatniego kwietnia - przed maturami i egzaminami zawodowymi. Jesteśmy również okazjonalnie zapraszani do okolicznych szkół podstawowych na lekcje otwarte związane z tematyką kodowania. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Tak naprawdę ucząc Kogoś uczymy się również sami. Tematykę zajęć pozalekcyjnych oparliśmy o 4 moduły:

1. Projektowanie serwisów WWW z wykorzystaniem: HTML, JavaScript, PHP, CSS.
2. Projektowanie i zarządzanie relacyjnymi bazami danych - język SQL.
3. Programowanie w językach obiektowych: C++ oraz Python.
4. Zajęcia e-learningowe na platformie NETACAD połączone z możliwością zdobywania międzynarodowych certyfikatów firmy Cisco Systems.

Zarówno uczący jak i uczniowie szkół podstawowych zdobędą wiedzę oraz cenne doświadczenie związane z wyżej wymienionymi blokami tematycznymi jak również prestiżowe certyfikaty firmy Cisco potwierdzające zdobyte umiejętności.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Pomysł już realizujemy, lecz chcielibyśmy wdrożyć jeszcze jeden moduł związany z programowaniem minikomputerów. Potrzebujemy zakupić 7 platform Raspberry Pi 3 z zestawem różnego rodzaju czujników, adaptery kart pamięci oraz 7 zestawów uruchomieniowych Arduino. Uruchomienie tego bloku ćwiczeniowego podyktowane jest dużym zainteresowaniem młodzieży szkół podstawowych uczęszczających na nasze zajęcia.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz pomysł nie jest pomysłem "sztucznym" - sztuka dla sztuki, na "jeden raz". Już trzeci rok kontynuujemy  naukę programowania w związku z bardzo dużym zainteresowaniem okolicznych szkół podstawowych. Zaczynaliśmy od jednej grupy uczniów szkół podstawowych, aktualnie grup jest 6 - każda 15-osobowa. Wyjątkowe jest to, że zajęcia prowadzą uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk, a zdaniem odbiorców lepiej to robią niż niejeden nauczyciel. Chociażby dla naszych uczniów jest to dodatkowa motywacja do nauki, bo przecież do tych zajęć też trzeba się przygotować. Nasze zajęcia są bezpłatne, nie robimy tego dla pieniędzy, lecz realizujemy nasze pasje i zainteresowania, których wspólnym mianownikiem jest kodowanie. Efekty naszej pracy widać chociażby wtedy, kiedy spotykamy uczniów szkół podstawowych w naszej szkole - będąc uczniami Technikum kształcącym w zawodzie technik informatyk obserwujemy łatwość pozyskiwania wiedzy związanej z programowaniem, co rzutuje również bardzo pozytywnie na wyniki egzaminów zawodowych z poszczególnych kwalifikacji. Spotykamy się z wielką wdzięcznością nie tylko samych uczniów, ale również dyrektorów szkół podstawowych, nauczycieli a w szczególności rodziców.

Szkoła

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego

Adres

Krasickiego 9, 37-200 Przeworsk

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów