Numer projektu: 1396
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Stacja bolidowa PFN 76 Kozienice

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Od roku działa w naszej szkole stacja bolidowa zajmująca się monitorowaniem meteorów. Działamy w ramach Pracowni Komet i Meteorów, projekt Polskiej Sieci Bolidowej (Polish Fireball Network), jako stacja PFN 76 w Kozienicach. 
Do tej pory zgromadziliśmy kamerę, komputer oraz zakupiliśmy specjalistyczne oprogramowanie do rejestracji i obróbki pozyskanych danych.

Nasza praca polega na systematycznym przeglądaniu zapisów z kamery, która utrwala jasne obiekty przemieszczające się po nocnym niebie. Czasami w ciągu nocy takich zapisów może być nawet kilkaset, ale tylko nieliczne to meteory. Następnie za pomocą specjalnego oprogramowania wyznaczamy orbity meteorów i spakowany plik przesyłamy do Pracowni Komet i Meteorów.
Do chwili obecnej mamy zarejestrowanych ponad 900 przelotów meteorów.
Niestety jakość kamery jest słaba w porównaniu do kamer innych stacji bolidowych PFN, poza tym prowadzimy obserwacje z jednego kierunku. 

Aby nasza stacja działał bardziej efektywnie, musimy ją rozbudować. Naszą ambicją jest zakup specjalnych kamer cyfrowych, które będą obserwować całe niebo. Do obsługi tych kamer potrzebny jest bardzo wydajny komputer. Dlatego chcemy pozyskać środki na unowocześnienie stacji.

Projekt rozbudowy stacji połączony jest z promocją badań nad meteorytami. Chcemy zainteresować naszą działalnością uczniów z kozienickich szkół.
Plan działania

Plan działania

Nasz projekt rozwija się w trzech kierunkach:
 1. Prowadzenie stałych obserwacji meteorów nad północno-wschodnią częścią Polski.
 2. Działania związane z promocją badań meteorytów - zorganizujemy szkolną konferencję, na którą zaprosimy specjalistów z Pracowni Komet i Meteorów oraz uczniów z kozienickich szkół.
 3. Zbieramy środki na rozbudowę stacji, aby zwiększyć pokrycie nieba naszymi kamerami.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół Nr 1 im. legionów Polskich w Kozienicach. 
Planowany termin realizacji - do końca roku szkolnego.
 • Od listopada 2019 - prowadzenie strony na Facebooku promującej działalność stacji. www.facebook.com/PFN76.Kozienice
 • Od grudnia 2019 zorganizujemy na terenie szkoły akcję promującą nasze działania w celu zwerbowania nowych operatorów stacji, zwłaszcza z klas pierwszych.
 • W styczniu 2020 r. zorganizujemy konferencję poświęconą badaniom meteorytów.
 • Do końca roku szkolnego będziemy przekazywać wyniki naszych obserwacji do Pracowni Komet i Meteorów, gdzie będą one wykorzystywane do dalszych badań.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy projektu będą prowadzić stałe monitorowanie zapisów naszej kamery, poznają metody obserwacji meteorów. Nauczą się również obsługiwać specjalistyczne oprogramowanie do obsługi kamer oraz wyznaczania orbit meteorów.
Prowadzenie obserwacji będzie wymagać systematyczności i umiejętności pracy w grupie.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Pieniądze z grantu wykorzystamy na dofinansowanie zakupu sprzętu do rozbudowy stacji.
Naszym celem jest zakup następującego sprzętu:
 • 4 kamery full HD Imaging Source DMK 33GX236 oraz obudowy,
 • kamera typu All Sky o szerokim kącie widzenia,
 • 4 obiektywy Tamron 2.4-6 z manualną przysłoną,
 • nowoczesny komputer z co najmniej 5 dyskami twardymi (duża ilość danych), karty video, okablowanie, zasilacze etc.

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Od blisko roku, poszukiwania meteorytów to nasza pasja. Pomóżcie ją nam rozwijać. Rejestrujemy bolidy, wyznaczamy ich orbity, trajektorie w atmosferze. Te meteoroidy, które przetrwały przelot przez ziemską atmosferę dają spadki w postaci meteorytów. Stacja służy także do określania miejsca potencjalnych spadków meteorytów. Będzie to również cegiełka do rozwoju badań nad meteorytami.
Sprzęt ten pozwoli nam zwiększyć efektywność stacji, podnieść rozdzielczość uzyskanych obrazów, co z kolei przełoży się na większą dokładność wyznaczonych orbit, trajektorii meteoroidów.

Szkoła

Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach

Adres

Warszawska 72, 26-900 Kozienice

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów