Numer projektu: 905
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

To nie koniec świata?

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Młodzież Technikum im. Wincentego Witosa w Woli Osowińskiej samodzielnie tworzy klip zwracający uwagę na niebezpieczeństwa korzystania z nowoczesnych technologii, nieodpowiedzialnego korzystania z dostępnych zasobów oraz odnajdywania się w cyberświecie zdominowanym przez technologie tworzone przez ludzi.
Uczniowie tworzą scenariusz, przygotowują plan zdjęciowy, odgrywają role, dodają efekty specjalne, montują klip. Przygotowują i organizują kampanię promującą projekt, w tym dystrybucję klipu do jak największej liczby szkół. Dialogi będą prowadzone w języku angielskim. 
Największe znaczenie dla twórców ma pokazanie własnej wizji przetrwania w klimacie postapokaliptycznego i międzypokoleniowego świata zdominowanego przez walkę o dostęp do zasobów energii.
Wykorzystanie potencjału i zdolności aktorskich, językowych, organizatorskich młodzieży oraz do przekazywania własnej wizji z pewnością niełatwej przyszłości.
Plan działania

Plan działania

Grupa projektowa zajmie się przygotowaniem scenariusza w języku angielskim i scenopisu, planu zdjęciowego oraz greenboxu, konsultacjami z nauczycielami, zaangażowaniem odtwórców ról, gromadzeniem rekwizytów, makeup’em przygotowaniem sprzętu do nagrywania, montażem klipu, w tym dodaniem dźwięku, napisów, efektów specjalnych i tworzeniem animacji.
W zakres działań wchodzi także przygotowanie kampanii promocyjnej gotowego klipu (ok. 30 minut), wykonanie kopii na DVD w wersji pudełkowej z okładką. Publikacja w serwisach internetowych.
Celem jest nieodpłatne przekazanie gotowego klipu do szkół oraz placówek oświatowych na lekcję np.; języka angielskiego, godziny wychowawczej.
W trakcie realizacji przestrzegane będzie prawo autorskie do materiałów pobranych z sieci.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Pomysł będzie realizowany w szkole i w terenie, scenariusz i scenopis, gromadzenie rekwizytów zostaną przygotowane do końca grudnia 2019 r. Realizacja klipu oraz montaż odbędzie się w styczniu 2020 r., również w okresie ferii. Promocja wersji box oraz udostępnienie pliku na popularnych portalach w lutym 2020 r.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy projektu dobrowolnie i kreatywnie realizują własny pomysł wykorzystując technologię komputerową, wdrażają kompetencje interpersonalne, organizacyjne. Realizacja sprawia im zadowolenie, inspirują się wzajemnie, a swoją dotychczasową wiedzę zamieniają w coś pożytecznego. Uczą się języka angielskiego własną strategią.
Celem nadrzędnym jest realizacja ambitnego projektu wykorzystującego nabyte już umiejętności uczniów w obszarze TIK i języka angielskiego oraz realizacja własnych zainteresowań i dzielenie się nimi. Natomiast tematyka filmu to wzmocnienie poczucia celowości życia i odnajdywania się w świecie „cyberwartości”. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Projekt zostanie zrealizowany z własnych środków, a promocja w środowisku lokalnym (gmina, powiat) będzie kolejnym etapem działań, jednak mile widziane będzie wsparcie promujące gotowy klip na terenie kraju ze strony wydawnictwa Nowa Era lub w innej formie zaproponowanej przez organizatora.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Angażowanie młodzieży szkoły ponadpodstawowej do zajęć pozalekcyjnych aby wykorzystać ich potencjał, szczególnie w obszarze zdolności organizacyjnych, aktorskich oraz kreatywności jest trudne. Trudność wynika z przełamywania barier, postrzegania małych społeczności szkolnych, kompleksów i kilku innych czynników. Jednak trudności zostają pokonane gdy młodzież zostaje doceniona w jakiejkolwiek formie. Motywacją do dalszych często jest nagroda, a zaangażowanie młodzieży z technikum w Woli Osowińskiej zostały zauważone kilkukrotnie. Szczególną wagę mają nagrody w ogólnopolskich obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu. W 2011 roku inicjatywa technikum została nagrodzona I miejscem, a w tym 2019 r. roku Nagrodą Specjalną. Wierzymy, że można próbować robić coś fajnego, nie tylko dla siebie wzmacniając poczucie własnej wartości.

Szkoła

Technikum im. Wincentego Witosa w Woli Osowińskiej

Adres

Parkowa 7, 21-345 Wola Osowińska

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów