Numer projektu: 953
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Idealni mimo, że (nie)idealni!

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Grupa projektowa przedstawi adaptację sceniczną powieści Astrid Lindgren  pt. "Rasmus i  włóczęga" w oparciu o scenariusz w języku angielskim przed społecznością lokalną. Scenariusz, napisany przez koordynatorów, będzie ewaluowany i modyfikowany z udziałem uczniów podczas prób teatralnych. Do udziału w przedstawieniu zostaną zaproszeni chętni dziadkowie aktorów. Uczniowie, wykorzystując nabyte w trakcie prób teatralnych umiejętności językowe, przygotują swoje babcie i swoich dziadków do wspólnego debiutu scenicznego. Nawiązując do przesłania prezentowanej sztuki, zostanie ona poprzedzona rodzinnymi warsztatami, podczas których trzy pokolenia rodzin uczniów stworzą rodzinne portrety "giganty" w 3D ukazujące ich nieidealne rodziny, w których siła miłości czyni je idealnymi. 

Cele działań:
- doskonalenie kompetencji językowych uczniów i seniorów,
- przełamywanie barier językowych u seniorów, 
- zwiększenie motywacji społeczności lokalnej do nauki języków obcych,
- zaangażowanie całych rodzin uczniów w działalność szkoły,
- rozwijanie kreatywności i zdolności interpersonalnych uczniów, 
- wzmocnienie samooceny u uczniów o różnym potencjale, 
- umacnianie więzi rodzinnych, 

Efekty:
Grupa projektowa wykorzysta stworzone portrety rodzinne do promocji premiery sztuki "Rasmus i włóczęga" wśród mieszkańców Starego Sącza. Premierze będzie towarzyszyć wernisaż gigantycznych portretów rodzin aktorów. Praca nad ich przygotowaniem oraz wspólne międzypokoleniowe uczenie się ról do przedstawienia, jak i również sama opowieść sceniczna o poszukiwaniu miłości i szczęścia przyczyni się do lepszego poznania siebie nawzajem oraz pogłębi rodzinne relacje. 
Plan działania

Plan działania

1. Powstanie scenariusza opowieści o Rasmusie i włóczędze w wersji angielskiej.
2. Przeprowadzenie prób teatralnych w sali szkolnej.
3. Aktywizacja lokalnych seniorów przez aktorów. 
4. Współudział dwóch pokoleń aktorów podczas prób generalnych.
5. Zorganizowanie warsztatów z udziałem aktorów i ich rodzin. Stworzenie portretów rodzinnych.
6. Promocja sztuki na ulicach Starego Sącza, z udziałem uczniów w kostiumach scenicznych, jak i również występujących w sztuce seniorów. 
7. Wernisaż prac - portretów w trakcie trwania premiery.
8. Premiera opowieści "Rasmus i włóczęga" dla społeczności lokalnej. 
9. Symboliczny gest wszystkich zaangażowanych w przedstawienie będący wyrazem siły miłości. 

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

-> listopad  2019 -  stworzenie scenariusza
-> grudzień 2019 - przydzielenie ról oraz pierwsze próby, zachęcenie seniorów do aktywności
-> styczeń 2020 - próby teatralne oraz warsztaty rodzinne
-> luty 2020 - promocja przedstawienia, wernisaż i premiera.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie:
- zostaną zaangażowani w współtworzenie scenariusza przedstawienia,
- będą odpowiedzialni za przygotowanie swoich babć i dziadków do występu w przedstawieniu (wspieranie, motywowanie i wspólne uczenie się ról w języku angielskim),
- stworzą elementy scenografii i dobiorą kostiumy odzwierciedlające odgrywane role,
- przygotują portrety "giganty" wraz z rodzicami i dziadkami podczas warsztatów odbywających się na terenie szkoły.

Uczniowie nauczą się:
- wcielać w role teatralne, 
- wyrażać emocje poprzez grę sceniczną,
- posługiwać się nowym słownictwem i zwrotami w języku angielskim,
- dzielić się swoimi umiejętnościami ze starszymi ludźmi i bardziej docenić ich potencjał,
- lepiej współpracować w zespole, do którego należą uczniowie w różnym wieku,
- bardziej szanować siebie nawzajem, pomimo róznic.

Ponadto, w związku z przesłaniem, jakie niesie sztuka teatralna oparta na opowieści "Rasmus i włóczęga", uczniowie bardziej docenią i poznają swoje rodziny. Nauczą się również lepszej współpracy ze sobą.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant przeznaczony zostanie na zakup materiałów potrzebnych do wykonania rodzinnych portretów "gigantów", scenografii, kostiumów, plakatów i materiałów promujących przedsięwzięcie wśród społeczności lokalnej.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

W realizację celów projektu zostaną zaangażowani nie tylko uczniowie, ale również dziadkowie i rodzice, co przyczyni się do poprawy relacji między szkołą, uczniami i ich rodzicami. Ponadto dziadkowie, których "mentorami" będą ich wnukowie, nabędą podstawy posługiwania się językiem angielskim, co pomoże im przełamać bariery komunikacyjne. 

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu

Adres

ul. Daszyńskiego 23, 33-340 Stary Sącz

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów