Numer projektu: 1380
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Z językiem w plecaku na górskim szlaku

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

W trakcie realizacji projektu uczniowie wezmą udział w serii pieszych integracyjnych wędrówek szlakami Beskidu Sądeckiego. Uczestnicząc w nich uczniowie będą wykonywać różnorodne zadania geograficzno-przyrodnicze w języku angielskim. W losowo wybranych zespołach uczestnicy będą musieli sprostać pojawiającym się w trakcie wędrowania wyzwaniom (np. nauka rozpoznania i nazywania gatunków drzew i kwiatów w języku polskim i angielskim).  Używając darów przyrody zamiast tradycyjnych kredek lub farb, uczniowie stworzą pejzaże z uwzględnieniem charakterystycznych cech dla krajobrazu sądeckiego. Wykorzystane zostaną niekonwencjonalne pomoce dydaktyczne (znalezione przy szlaku szyszki, bukwie, trawa, ziemia, liście itp.). Podczas wycieczki wykorzystane zostaną metody aktywizujące i integrujące grupę, które uczą współpracy, budują zaufanie czy sprzyjają lepszemu poznaniu się członków zespołu. Po zakończonej wycieczce zespoły, na podstawie zebranej dokumentacji (np. pieczątki ze schronisk, zdjęcia, prace plastyczne powstałe w trakcie wędrówki wykonane ) stworzą dzienniczki wypraw, wykorzystując poznane angielskie słownictwo oraz narzędzia TIK. 

Uczniowie:
- odkryją uroku szlaków turystycznych w najbliższej okolicy,
- nauczą się rozpoznawać występujące na danym terenie rośliny i drzewa oraz elementy krajobrazu, 
- poznają słownictwo związane ze światem przyrody w  języku angielskim, 
- rozbudzą drzemiącą w sobie kreatywność, 
- lepiej poznają swoje mocne strony i dostrzegą atuty swoich kolegów,
- nauczą się jak współdziałać z kolegami i koleżankami w różnym wieku,

Jako efekt działań projektowych powstanie dwujęzyczny dzienniczek wypraw po Beskidzie Sądeckim. Zespół uczniów składający się z przedstawicieli różnych klas bardziej się zintegruje, co wpłynie na pozytywne relacje między nimi. Wspólne wędrowanie i rozmowy na szlaku odkryją przed uczniami alternatywne formy spędzania czasu. 
Plan działania

Plan działania

1. Stworzenie planu wycieczek szlakami Beskidu Sądeckiego.
2. Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa na szlakach turystycznych.
3. Odbycie wycieczek, którym towarzyszą zagadki, konkury i wyzwania z językiem angielskim w tle. 
4. Zapoznanie uczniów z możliwościami narzędzi TIK. 
5. Stworzenie w zespołach uczniowskich dzienniczków wypraw. 
6. Prezentacje efektów prac zespołowych podczas wspólnego ogniska podsumowującego działania.
7.  Publikacja stworzonych dzienniczków w lokalnych mediach i rozpowszechnienie wśród społeczności lokalnej, w celu zachęcenia do aktywnego spędzania czasu wolnego i docenienia piękna najbliższej okolicy.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Realizacja  projektu będzie miała miejsce na wybranych szlakach Beskidu Sądeckiego oraz na terenie szkoły.
styczeń 2020 - ustalenie planu wycieczek
luty 2020 - pierwsza wycieczka w aurze zimowej
marzec 2020 - poszukiwanie i przywitanie wiosny na szlaku
kwiecień 2020 - selekcja i ewaluacja zebranej dokumentacji oraz stworzenie szkicu relacji z odbytych wypraw
maj 2020 - ostatnia wycieczka, ostateczna wersja dzienniczków wypraw i ich prezentacja

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

W trakcie wędrówki uczniowie będą obserwować świat przyrody w Beskidzie Sądeckim. Będą powtarzać nowe słownictwo angielskie, zbiorą dokumentację wypraw, wezmą udział w zorganizowanych przez koordynatorów wyzwaniach sportowych, a także językowych i plastycznych sprawdzających nabytą podczas wędrówki wiedzę geograficzno-przyrodniczą. Wzbogacą swoje słownictwo w języku angielskim i rozwiną zdolności interpersonalne.
 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie przeznaczony na dojazd do punktów startowych na szlak, pokrycie kosztów usługi przewodnickiej, zakup papieru i folii do stworzenia pejzaży oraz na zorganizowanie ogniska kończącego działania projektowe. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Projekt bazuje na nauce poza salą szkolną, realizuje ścieżkę międzyprzedmiotową w oparciu o korelację języka angielskiego z przedmiotami przyrodniczymi. Promuje aktywny tryb życia, poznawanie najbliższej okolicy i spędzanie czasu w towarzystwie rówieśników. 

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu

Adres

ul. Daszyńskiego 23, 33-340 Stary Sącz

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów