Atom atomowi nierówny

Problem do rozwiązania w projekcie: Jak przez wieki zmieniały się koncepcje budowy atomu? Cel projektu: Poznanie drogi określenia budowy atomu. Przedstawienie aktualnego modelu budowy atomu oraz co najmniej czterech modeli historycznych.