Czy spalaniu zawsze towarzyszy dym?

Celem projektu jest Poznanie właściwości elektrolitów i nieelektrolitów oraz mechanizmów zjawiska dysocjacji jonowej. Przeprowadzenie eksperymentów badających zjawisko przewodzenia prądu elektrycznego przez roztwory wybranych substancji.