Sztuka wokół nas

Projekt, przeznaczony dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej, ma na celu uwrażliwienie na estetykę otoczenia przez odnajdywanie przykładów sztuki w przestrzeni miejskiej. Zwraca także uwagę na powiązanie plastyki z innymi dziedzinami kultury i sztuki.