Budowa białek

Celem projektu jest poznanie składu pierwiastkowego i budowy białek. Przeprowadzenie eksperymentów pozwalających określić skład pierwiastkowy białek. Przedstawienie ogólnych wniosków.