Projekt edukacyjny „Jesteśmy stąd” – szkoły ponadgimnazjalne

Młodzi ludzie często nie doceniają miejsc, w których mieszkają. Wśród nastolatków rozpowszechniony jest pogląd, że życie w innym mieście czy kraju jest ciekawsze, bogatsze w wydarzenia, bardziej obiecujące. Czy mają rację?