Projekt edukacyjny „Czy nasze działania wpływają na globalne ocieplenie?”

Celem  projektu jest wykazanie przez zespoły uczniowskie wpływu jednostki na globalne ocieplenie i publiczne zaprezentowanie wyników swojej pracy w formie 7-minutowych filmów. Projekt przygotowała doświadczona nauczycielka, Joanna Lewandowska.