Metoda naukowa a przypadek

Poznanie etapów zdobywania informacji metodą naukową. Sformułowanie i rozwiązanie co najmniej jednego problemu badawczego za pomocą metody naukowej. Przedstawienie co najmniej dwóch odpowiadających tematowi osiągnięć z dziejów chemii.