Projekt edukacyjny „Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym” – gimnazjum

Proponowany projekt pozwala uświadomić uczniom, że substancje spotykane w życiu codziennym, takie jak cukier, czy olej roślinny, mogą posłużyć do wykonania ciekawych eksperymentów. Uczniowie pogłębią swoją wiedzę dotyczącą żywności i rozwiną twórcze myślenie.