Zwykłe niezwykłe powietrze

Problem do rozwiązania w projekcie: Jakie są właściwości powietrza i jego składników? Cel projektu: Doświadczalne poznanie właściwości powietrza. Przeprowadzenie eksperymentów badających właściwości powietrza oraz jego składników.