Zrozumieć nieskończoność

Czym jest nieskończoność? To pytanie wydaje się bardzo filozoficzne (i w istocie takie jest!), ale to również jedno z podstawowych zagadnień w matematyce. Uczniowie poznają je dość wcześnie, ale rzadko właściwie rozumieją. Projekt rozwija m.in abstrakcyjne myślenie (docelowo w klasie 8).