Od liliputów do olbrzymów

Projekt adresowany do uczniów 8 klasy. Podczas jego realizacji uczniowie poznają różne sposoby zapisywania bardzo małych i bardzo dużych liczb, w tym zapis Steinhausa.  Uczestnicy projektu wspólnie wypracują sposoby prezentacji tych liczb tak, aby pobudzić wyobraźnię odbiorców.