Mieszkańcy mojej małej ojczyzny

Projekt ma na celu zapoznanie uczniów z demografią najbliższej okolicy (gminy, miasta, wsi, dzielnicy). Przygotowują oni m. in. prezentację multimedialną o kulturze i zwyczajach regionu. Podsumowaniem projektu może być organizacja święta mojej małej ojczyzny.