Projekt edukacyjny Promocja „małej ojczyzny” - szkoły ponadgimnazjalne

Przy wykonywaniu zadań przewidzianych w ramach tego projektu uczestnicy wykorzystywać będą wiadomości i umiejętności z zakresu wielu przedmiotów: języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze, WoS, geografii, biologii, informatyki, angielskiego.