Projekt edukacyjny „Sybiracy – mało znane karty historii najnowszej Polski” - gimnazjum

Projekt ma zaz zadanie przybliżenie uczniom problematyki sybirackiej, uwrażliwienie ich na jedno z najsmutniejszych wydarzeń w historii Polski, a także uświadomienie uczestnikom wpływu historii na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.