Policzmy to inaczej

Projekt ma  na celu zapoznanie uczniów z innymi niż dziesięciocyfrowy sposobami zapisu liczb, m.in. z zapisem binarnym. W zależności od poziomu nauczania poznają oni różnorodne systemy liczbowe, np. ułamki w (kl. 4–6) czy potęgi o podstawach wymiernych (kl. 7–8).