Projekt edukacyjny „Co z tą pracą?” - szkoły ponadgimnazjalne (nowość!)

Projekt edukacyjny do realizacji w ramach przedmiotu wiedza o społeczeństwie IV etap edukacyjny: liceum – zakres podstawowy