Cuda naszej gminy

Celem projektu jest zapoznanie uczniów z atrakcjami turystycznymi, kulturowymi oraz przyrodniczymi gminy, w której mieszkają. W ramach tego projektu uczniowie przygotowują prezentacje, bilbordy i plakaty w języku polskim oraz angielskim.