Słoneczna baza danych

Ucziowie tworzą kartotekową bazę danych na temat ciał niebieskich w Układzie Słonecznym, wykorzystując technologie informacyjne do systematyzowania informacji.