„Bezpieczna droga do domu” – edukacyjna gra planszowa dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej

Projekt ma na celu rozwijanie u uczniów twórczego myślenia, pomaga doskonalić umiejętności planowania i prawidłowej organizacji pracy, doskonali zdolności manualne oraz umiejętność pracy w zespole i współodpowiedzialność za powierzone zadania.