Projekt edukacyjny „Związki chemiczne jako składniki maści” – szkoły ponadgimnazjalne, zakres podstawowy (nowość!)

Cele projektu: kształcenie umiejętności przeprowadzania naukowej weryfikacji wyników, nabywanie wiedzy wykraczającej poza wymagania podstawy programowej oraz pogłębianie umiejętności pracy w grupie.