Projekt edukacyjny „Jakie są formy ochrony przyrody w Polsce?” - szkoły ponadgimnazjalne (nowość!)

 warto zaangażować uczniów w projekt, który pozwoli im wykazać się samodzielnością w zdobywaniu wiedzy, kreatywnością i umiejętnością współpracy, skłoni do zdrowej rywalizacji, a także do zaangażowania się w działania na rzecz ochrony przyrody.