Projekt edukacyjny „Związki chemiczne jako składniki emulsji kosmetycznych” – szkoły ponadgimnazjalne (nowość!)

Realizacja projektu ma na celu doskonalenie u uczniów umiejętności stawiania hipotez naukowych, kształtowanie umiejętności planowania oraz prowadzenia dokumentacji prac eksperymentalnych oraz pogłębianie umiejętności pracy w grupie.