Projekt edukacyjny „Środki czystości” – szkoły ponadgimnazjalne, zakres podstawowy (nowość!)

Cele projektu to: Cele projektu kształcenie umiejętności planowania oraz prowadzenia dokumentacji prac eksperymentalnych,nabywanie wiedzy wykraczającej poza wymagania podstawy programowej oraz pogłębianie umiejętności pracy w grupie.