Urządzamy kącik porad językowych

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat poprawności gramatycznej i stylistycznej polszczyzny oraz krzewienie zasad kultury słowa.
Projekt rozwija umiejętności współdziałania w grupie, empatię oraz troskę o estetykę otoczenia. Rekomendowany dla klas 7.